Podporené projekty

Podporené projekty z priebežne otvorenej výzvy v téme Mikrogranty.

REACH – výskumný a vzdelávací inštitút
Medzinárodná letná škola na podporu vzdelávania k občianskym a ľudským právam

Stručný opis projektu:

Projekt prispel k vzdelávaniu v oblasti ľudských práv a demokracie a prevencie voči extrémizmu u mladých ľudí. Jeho hlavnou aktivitou bolo zorganizovanie letnej školy pre pracovníkov s mládežou, ktorí pôsobia v rámci formálneho aj neformálneho vzdelávania (jún 2019 v Ružomberku). Na podujatí sa stretlo približne 50 pracovníkov s mládežou a lektori z šiestich krajín EÚ a priestor využili na zdieľanie skúseností a odskúšaných a úspešných metód vhodných vo vzdelávacej a sociálnej práce.

Plánované obdobie realizácie: 2019-06-06 – 2019-07-31

Celková suma projektu:  8 887,50 €
Schválený grant:
7 998,50 €

Menu