Kontakty

Všeobecné kontakty

ACF – Slovakia
www.acfslovakia.sk
acf@acfslovakia.sk

Občianska participácia

Adresa:
Nadácia Ekopolis
Komenského 21
97401 Banská Bystrica
ekopolis@ekopolis.sk
www.ekopolis.sk

Programová manažérka:
Melinda Astrabová
simonova@ekopolis.sk
tel: +421 949 828 224

Finančná manažérka:
Lívia Haringová
haringova@ekopolis.sk
tel.: +421 48 470 1091

Finančná asistentka:
Jana Kmeťová
kmetova@ekopolis.sk
tel.: +421 48 470 1091

Obhajoba verejných záujmov

Adresa:
Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava
Open Society Foundation / NOS-OSF
Baštová 5, 811 03 Bratislava
osf@osf.sk
www.osf.sk

Programová manažérka:
Eva Koreňová
eva.korenova@osf.sk

 

Finančné manažérky:
Jana Dravecká
jana.dravecka@osf.sk
tel.: +421 2 5441 4730

Petronela Mesároš Uskobová
petronela.uskobova@osf.sk
tel.: +421 940 637 354

Ľudské práva

Adresa:
Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava
Open Society Foundation / NOS-OSF
Baštová 5, 811 03 Bratislava
osf@osf.sk
www.osf.sk

Programová manažérka:
Eva Koreňová
eva.korenova@osf.sk

 

Finančné manažérky:
Jana Dravecká
jana.dravecka@osf.sk
tel.: +421 2 5441 4730

Petronela Mesároš Uskobová
petronela.uskobova@osf.sk
tel.: +421 940 637 354

Zraniteľné skupiny

Základné projekty

Adresa:
Nadácia Ekopolis
Komenského 21
97401 Banská Bystrica
ekopolis@ekopolis.sk
www.ekopolis.sk

Malé projekty

Adresa:
Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice
info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk

Programová manažérka:
Melinda Astrabová
simonova@ekopolis.sk
tel: +421 949 828 224

Programová manažérka:
Katarína Novotná
katarina.novotna@karpatskanadacia.sk
tel: +421 55 622 1150

Finančná manažérka:
Lívia Haringová
haringova@ekopolis.sk
tel.: +421 48 470 1091

Finančná asistentka:
Jana Kmeťová
kmetova@ekopolis.sk
tel.: +421 48 470 1091

Finančná manažérka:
Jana Bodnárová
jana.bodnarova@karpatskanadacia.sk
tel: 0903605353

Rozvoj organizácii občianskej spoločnosti

Adresa:
Nadácia Ekopolis
Komenského 21
97401 Banská Bystrica
ekopolis@ekopolis.sk
www.ekopolis.sk

Programová manažérka:
Melinda Astrabová
simonova@ekopolis.sk
tel: +421 949 828 224

Finančná manažérka:
Lívia Haringová
haringova@ekopolis.sk
tel.: +421 48 470 1091

Finančná asistentka:
Jana Kmeťová
kmetova@ekopolis.sk
tel.: +421 48 470 1091

Fond bilaterálnej spolupráce

Adresa:
Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava
Open Society Foundation / NOS-OSF
Baštová 5, 811 03 Bratislava
osf@osf.sk
www.osf.sk

Programová manažérka:
Eva Koreňová
eva.korenova@osf.sk

 

Finančné manažérky:
Jana Dravecká
jana.dravecka@osf.sk
tel.: +421 2 5441 4730

Petronela Mesároš Uskobová
petronela.uskobova@osf.sk
tel.: +421 940 637 354

 

Technická podpora systému E-grant
Odvolania a sťažnosti

Martina R. Hromadová
ragalova@ekopolis.sk
0908 371 289

Menu