Logo na stiahnute

Communication and Desing manuál

Prezentácie

Voľne dostupné a stiahnuteľné prezentácie, ktoré boli odprezentované na našich podujatiach k programu Active Citizens Fund – Slovakia.

Prezentácie z Informačných seminárov pre príjemcov grantov – 3. výzva

ACF – Obsahová časť

ACF – Finančná časť

Prezentácie z Informačných seminárov pre žiadateľov o grant – 3. výzva

ACF – Obsahová časť

ACF – Finančná časť

Prezentácie z Informačných seminárov pre žiadateľov o grant – 2. výzva

ACF – Hlavná prezentácia

ACF – Prezentácia – Financie

Prezentácie z Informačných seminárov pre príjemcov grantov – 1. výzva

ACF – Obsahová časť

ACF – Finančná časť

Menu