Výzvy

Predvolený projekt

Vyhlásenie výzvy: 19. september 2019
Uzávierka prijímania žiadostí: 29. november 2019 23:59 CET

Viac o podporenom PDP projekte nájdete na tomto odkaze.

Menu