Contacts

General contacts

ACF – Slovakia
www.acfslovakia.sk
acf@acfslovakia.sk

Increased citizen participation in civic activities

Adress:
Nadácia Ekopolis
Komenského 21
97401 Banská Bystrica
ekopolis@ekopolis.sk
www.ekopolis.sk

Program manager:
Melinda Astrabová
simonova@ekopolis.sk
tel: +421 949 828 224

 

Finance manager:
Lívia Haringová
haringova@ekopolis.sk
tel.: +421 48 470 1091

Finance assistant:
Jana Kmeťová
kmetova@ekopolis.sk
tel.: +421 48 470 1091

Strengthened civil society advocacy and watchdog role

Adress:
Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava
Open Society Foundation / NOS-OSF
Baštová 5, 811 03 Bratislava
osf@osf.sk
www.osf.sk

Program manager:
Eva Koreňová
eva.korenova@osf.sk

 

Finance manager:
Jana Dravecká
jana.dravecka@osf.sk
tel.: +421 2 5441 4730

Petronela Mesároš Uskobová
petronela.uskobova@osf.sk
tel.: +421 940 637 354

Increased support for human rights and civic education

Adress:
Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava
Open Society Foundation / NOS-OSF
Baštová 5, 811 03 Bratislava
osf@osf.sk
www.osf.sk

Program manager:
Eva Koreňová
eva.korenova@osf.sk

 

Finance manager:
Jana Dravecká
jana.dravecka@osf.sk
tel.: +421 2 5441 4730

 Petronela Mesároš Uskobová
petronela.uskobova@osf.sk
tel.: +421 940 637 354

Vulnerable groups empowered

Basic projects

Adress:
Nadácia Ekopolis
Komenského 21
97401 Banská Bystrica
ekopolis@ekopolis.sk
www.ekopolis.sk

Small projects

Adress:
Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice
info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk

Program manager:
Melinda Astrabová
simonova@ekopolis.sk
tel: +421 949 828 224

 

Program manager
Katarína Novotná
katarina.novotna@karpatskanadacia.sk
tel: +421 55 622 1150

Finance manager:
Lívia Haringová
haringova@ekopolis.sk
tel.: +421 48 470 1091

Finance assistant:
Jana Kmeťová
kmetova@ekopolis.sk
tel.: +421 48 470 1091

Finance manager
Jana Bodnárová
jana.bodnarova@karpatskanadacia.sk
tel: 0903605353

Enhanced capacity and sustainability of civil society

Adress:
Nadácia Ekopolis
Komenského 21
97401 Banská Bystrica
ekopolis@ekopolis.sk
www.ekopolis.sk

Program manager:
Melinda Astrabová
simonova@ekopolis.sk
tel: +421 949 828 224

 

Finance manager:
Lívia Haringová
haringova@ekopolis.sk
tel.: +421 48 470 1091

Finance assistant:
Jana Kmeťová
kmetova@ekopolis.sk
tel.: +421 48 470 1091

Bilateral Fund

Adress:
Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava
Open Society Foundation / NOS-OSF
Baštová 5, 811 03 Bratislava
osf@osf.sk
www.osf.sk

Program administrator:
Eva Koreňová
eva.korenova@osf.sk

Finance manager:
Jana Dravecká
jana.dravecka@osf.sk
tel.: +421 2 5441 4730

 Petronela Mesároš Uskobová
petronela.uskobova@osf.sk
tel.: +421 940 637 354

 

Technical Support:
Appeals and Complaints

Adress:
Martina R. Hromadová
ragalova@ekopolis.sk
+421 908 371 289

Menu