Podporené projekty

V téme Fond bilaterálnej spolupráce bolo podporených 9 projektov.

Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku
#VISIONS xCHANCES

Stručný opis projektu:

Projekt reagoval na aktuálnu potrebu zdieľania názorov medzi mladými ľuďmi formou zahraničnej spolupráce pod vedením školených pracovníkov a zdokonaľovanie komunikačných zručností. Význam riešenia témy projektu zvýraznila pandémia Covid-19, ktorá izolovala mládež v domácnostiach a pripútala ju k sociálnym sieťam silnejšie ako kedykoľvek predtým.

Postupy a činnosti použité v čase realizácie projektu boli prijaté zástupcami vzdelávacích inštitúcií na konci projektu za účelom zlepšenia kvality formálneho vzdelávania. V rámci projektu sa pripravilo video, ktoré atraktívnou a rovesníkom blízkou formou (lebo ho pripravili 16-18 roční tínedžeri z Islandu) bolo príkladom úspešných mladých aktivistov v oblasti presadzovania názorov vo verejných politikách a rozhodovacích procesoch a výbornou pomôckou pre 2 workshopy na stredných školách ako aj pre pracovníkov s mládežou, ktorým sme poskytli aj originál. Uskutočnil sa tiež sieťovací seminár, na ktorom islandskí partneri nadviazali kontakty s mladými aktivistami a pracovníkmi s mládežou, ktorí prejavili intenzívny záujem o cestu na Island, spoluprácu a pokračovanie spolupráce v budúcich projektoch. Vzdelávacie aktivity pre mládež sa uskutočnili na Slovensku (Lišov) aj na Islande (Hamarinn v Hafnarfjörður). Aktivít projektu sa spolu zúčastnilo 125 mladých ľudí.

Obdobie realizácie: 9/2020 – 02/2021

Partner 1 projektu: Landsbyggðin lifi – LBL
Partner 2 projektu: N/A

Celková suma projektu: 10 000  €
Schválená suma grantu: 10 000  €

Menu