Podporené projekty

Podporené projekty z výzvy v téme Fond bilaterálnej spolupráce.

Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku
#VISIONS xCHANCES

Stručný opis projektu:

Projekt je zameraný na mládež pred alebo po ukončení štúdia. Mládež v znevýhodnených regiónoch je často názorovo uzavretá a ovplyvnená staršou generáciou podporujúcou nedemokratické riadenie spoločnosti.

Projekt vychádza z toho, že na Slovensku sú prezentácie príkladov úspešných mladých aktivistov v oblasti presadzovania názorov vo verejných politikách a rozhodovacích procesoch v znevýhodnených vidieckych regiónoch zatiaľ zriedkavé. To spôsobuje rozširovanie nedemokratických, radikálnych, prípadne nacionalistických názorov v spoločnosti alebo rozširovanie korupcie v ekonomickej rovine. Preto mládež a celkovo aj spoločnosť potrebuje pozitívne príklady zo zahraničia – v prípade tohto projektu budú prezentované tie z Islandu.

Plánované obdobie realizácie: 2020-09-01 – 2021-02-28

Partner 1 projektu: Landsbyggðin lifi – LBL
Partner 2 projektu: N/A

Celková suma projektu: 10 000  €
Schválená suma grantu: 10 000  €

Menu