2. jún 2021

Vážení záujemcovia o podporu projektov vo Fonde bilaterálnej spolupráce programu Active Citizens Fund – Slovakia,

oznamujeme Vám, že priebežne otvorená výzva bola ku 31.5.2021 vzhľadom na vyčerpanie alokácie uzvretá. Cieľom fondu bolo podporiť výmenu skúseností, know-how a dobrej praxe medzi slovenskými organizáciami občianskej spoločnosti a subjektmi v donorských krajinách.

Od vyhlásenia výzvy 5.12.2018 podporil Fond bilaterálnej spolupráce 8 projektov neziskových organizácií a dve výmenné aktivity pre organizácie zamerané na prácu s mládežou organizovanú správcom Active Citizens Fund – Slovakia.

Viac informácií o podporených projektoch nájdete na tomto odkaze.

Menu