Zelenšie riešenia pre Gemer – ako na to?

 

Vznik Centra udržateľnej energetiky Gemer n. o. sa datuje na začiatok roka 2018, kedy v rámci Akčného plánu okresu Rožňava malo plniť jedno zo systémových opatrení pre jednu z najmenej rozvinutých okresov Slovenska. Pri jeho zrode stáli Jano, Anka, Edo a Slávo. Postupne sa pridal Ondrej, ktorého sme si zvolili za riaditeľa, Marek – náš IT záchranár, a nežnú časť kolektívu posilnili Danka a Bianka.

Vykreoval sa tím ľudí, ktorý začal riešiť otázky, spojené s energetickou sebestačnosťou, úsporami energie a využívaním obnoviteľných zdrojov. Sprostredkúvame informácie a pomoc samosprávam, ako aj občanom okresu Rožňava v tejto oblasti.

 

Tu sa náš tím znovu rozrástol, a to o projektovú manažérku Jarku. Neverili sme, čo všetko taký projekt z eurofondov obnáša. Veď možno to poznáte.

Keďže, ako sme zistili, v okrese absentuje organizácia s týmto a súvisiacim zameraním, rozšírili sme pole nášho pôsobenia aj na vzdelávania a osvetu na úrovni okresu v oblasti ochrany životného prostredia a environmentálnych aspektov. Naše osobné stretnutia so starostami a primátormi miest a obcí okresu, ale aj s jednotlivými obyvateľmi, podnikateľmi, zástupcami mimovládok, nás viedli k rozhodnutiu uchádzať sa o finančné prostriedky z programu Active Citizens Fund a zrealizovať projekt, ktorý sa dotkne aktuálnych a veľmi citlivých otázok: Čo sa to deje s počasím? Čo znamenajú tie extrémne horúčavy, prudké lejaky? Tornáda – u nás?! Kde zmizol ten potok, v ktorom sme sa čvachtali ako deti?  Toto bude už stále, alebo kedy to skončí? Ako to tu bude vyzerať o 10 – 20 – 50 rokov? Spôsobili sme si to samy? Môžeme s tým niečo robiť?

V októbri 2020 sme začali s implementáciou projektu Klimatické zmeny na Gemeri – ako ďalej? Tím sa znovu rozrástol – jeho významným členom sa stal aj Peter, docent  z Technickej univerzity v Košiciach.

Téma klimatických zmien v celosvetovom i v lokálnom ponímaní už nie je ničím novým. Prebiehajú celosvetové debaty, konferencie, realizujú sa výskumy, prieskumy, hľadajú sa vinníci, navrhujú sa riešenia. Veľký problém, veľká téma, veľa nezodpovedaných otázok.

A máme tu Gemer – okresy Rožňava, Rimavská Sobota a Revúca. Tri „R“ na čele rebríčka s najvyššou mierou nezamestnanosti. Takmer bez mladých ľudí, ktorí odchádzajú za prácou a lepším životom na západ. Chýbajúca infraštruktúra má dopad na nezáujem investorov o tento kraj. Kraj, ktorý ešte pred pár desaťročiami bol silnou baníckou, strojárskou, textilnou, potravinárskou lokalitou a centrum cestovného ruchu. A teraz? Po baníctve len spomienky, „mesačná krajina“ a veľké environmentálne záťaže. Priemysel v útlme. A cestovný ruch? Veľký, ale nevyužitý potenciál.

Stáli sme pred otázkou: ako prijmú obyvatelia tohto ťažko skúšaného kraja našu výzvu zapojiť sa do prieskumu, informovania, vzdelávania a dialógu na túto tému? A aká bola reakcia verejnosti? Boli sme veľmi milo prekvapení a – áno, aj toto je téma, ktorú vnímajú vo svojom okolí, a so záujmom uvítali možnosť tlmočiť svoje postrehy, získať informácie a hľadať riešenia. Toto bolo pre nás veľmi dôležité zistenie, pretože nás teší fakt, že naša práca má zmysel.

Projekt naštartovala v novembri 2020 medzinárodná konferencia o klimatických zmenách na Gemeri, ktorú sme zorganizovali spoločne s naším nórskym partnerom  Phronesis SA. Mimochodom, je veľmi zaujímavé a podnetné počúvať ich skúsenosti, praktické kroky a prístupy k riešeniu tejto situácie. Máme za sebou desiatky hodín rozhovorov, vymenili sme si množstvo mailov. Nebyť zhoršenej situácie s pandémiou koronavírusu, mali by sme za sebou už viac aj osobných stretnutí.

Najväčšie očakávania sme mali z toho, ako a s akým výsledkom sa nám podarí zrealizovať dotazníkový prieskum medzi obyvateľmi týchto okresov. Zaujímal nás názor nielen mladých ľudí, ale predovšetkým starších, ktorí v dlhšej časovej línii vedia porovnávať zmeny. Sme presvedčení, že sme získali vzácnu databázu nielen odpovedí na konkrétne otázky, ale aj postrehov a podnetov, čo si veľmi vážime. Do prieskumu sa zapojilo 350 obyvateľov zo všetkých troch okresov regiónu Gemer, čo vytvára dostatočnú reprezentatívnu vzorku.

Súčasťou projektu sú aj informačné semináre na problematiku udržateľnej energetiky v regióne, riešenie problémov s vodozádržnými opatreniami a otázky ochladzovania ovzdušia zavádzaním zelených budov, striech, oáz. Aj tie si môžete pozrieť na našej stránke.

Na záver sme sa znovu zišli na konferencii, kde bol projekt odprezentovaný aj s výsledkami.

V rámci našich doterajších „projektových“ aktivít toto je naša prvá skúsenosť s projektom ACF. Keďže máme za sebou roky spolupráce so štátnymi a samosprávnymi orgánmi, využívame tieto skúsenosti a kontakty a vytvárame priestor pre dialóg medzi týmito inštitúciami a bežnými obyvateľmi. A toto nás čím ďalej, tým viac baví. Lebo pozor – na čele nášho tímu stojí Jánošík!

 

 

 

Menu