Voštinári – nádej pre hladovú dolinu

Nevonia vám práca? To sa nám nemôže stať, keďže hala a chodby sociálnej dielne Voštinári v Utekáči je prevoňaná vôňou včelieho vosku. Dielnička priniesla pracovné príležitosti do obce a ukazuje smer pre ekologické a sociálne podnikanie na Slovensku.

Voštinárstvo bolo typické remeslo spracovania včelieho vosku, tak typické pre západný Gemer a Malohont. Dlhodobo nezamestnaní tu spracovávajú včelí vosk a vyrábajú tu produkty, ako napríklad voskové sviečky a ozdoby.

Na realizáciu projektu sme si vybrali bývalé sklárne Clara, ktoré môžeme prirovnať k pamätníku úpadku regiónu po zániku všetkých sklární, aj v susedných obciach, čo malo za následok vytvorenie neslávne známej hladovej doliny. Dnes vidíme budúcnosť nie vo veľkých závodoch, ale banskobystrický kraj môže byť ukážkou fungovania malých podnikov, ktoré budú brať ohľad na životné prostredie, nevytvárať odpady a environmentálne záťaže a budú mať silný sociálny rozmer a budú ponúkať ľuďom prácu, ktorí si ju tu dlhodobo nevedia nájsť a odchod z regiónu alebo Slovenska, si nemôžu dovoliť.“ Hovorí David Turčáni, autor projektu Voštinári.

Popri rekonštrukcii holých stien v bývalých kresliarňach a kanceláriách, kde bolo treba začať od nuly, združenie realizovalo kurz spracovania vosku, na ktorý sa prihlásilo 20 ľudí z obce a blízkeho okolia. Z účastníkov kurzu boli vybrané prvé dve zamestnankyne a z absolventov sa stali kvalifikovaní kandidáti na prácu pri najbližšom rozširovaní pracovných miest. Dielňa dnes zamestnáva dve ženy, ktoré predtým nemali prácu. Tvoria plnohodnotnú súčasť tímu združenia a samostatne pracujú na jednotlivých projektoch dielne.

Dielňa spustila výrobu vo februári 2020 a ako prvé ju čakali obmedzenia súvisiace s opatreniami proti šíreniu Covid19. Čo znamenalo aj zastavenie organizácie trhov a predaj sa musel presunúť do online sveta. Aj napriek zníženému záujmu ľudí a firiem kupovať veci v neistom období, dielňa vydržala a stabilizovala svoju výrobu. Zabrzdilo sa ale prijímanie ďalších zamestnancov. Voštinári si však získali pravidelných individuálnych aj firemných klientov. A v tom najťažšom období sme získali aj vzpruhu v naozaj nečakanej zákazke.

Dar pápežovi

V novembri 2020 nás oslovila Kancelária prezidentky Slovenskej republiky, či by sme nevedeli vytvoriť dar pre jednu z prezidentských návštev. Nastal dlhý proces príprav, návrhov a vylepšovaní, počas ktorého sme sa dozvedeli, že robíme dar pre Pápeža Františka. Od tohto momentu sme sa potili aj v chladnom decembri a pocit nervozity, obrovskej zodpovednosti a opatrnej radosti sa uvoľnil,  keď sme na internete videli prvé fotografie odovzdaného daru. Nič sa nepoškodilo, nepuklo, krehké sklo s ručne brúseným motívom, obsahujúce včelí vosk, bezpečne došlo do Vatikánu.

Od prvých dní v nových priestoroch už ubehli dva roky, ACF projekt bol úspešne ukončený a my sa dnes zameriavame na ďalšie rozširovanie aktivít, aby sme mohli napĺňať našu cestu včelárenia, ktoré vytvára pracovné miesta. Veľkou pomocou nám bola vždy ústretová Nadácia Ekopolis, ktorej pracovníci nám vždy počas realizácie projektu vedeli poradiť a pri každom črtajúcom sa nedostatku prišli s riešením, ako úspešne pokračovať. To nám veľmi oslobodzovalo naše hlavy i ruky a mohli sme sa sústrediť hlavne na ciele celého projektu. Ďakujeme.

Autori projektu Voštinári

Prišli do regiónu, kde si prácu museli vymyslieť a dokázať sami sebe, že je životaschopná. Potom už mohli napĺňať svoj cieľ – oživovať zabudnutý kút Slovenska a vytvárať nové pracovné miesta prostredníctvom chovu včiel a vzdelávaním o téme opeľovačov.

Menu