Tí, čo zanechali stopu – VIA IURIS

Spravodlivosť je beh na dlhé trate

Dlhodobým problémom Slovenska je, že rekordne veľa ľudí nedôveruje justícii. V porovnaní s priemerom EÚ, kde nedôvera dosahuje približne 45 %, je situácia na Slovensku alarmujúca, keďže justícii nedôveruje viac ako 70 % ľudí. Naopak, v Rakúsku, Dánsku či Fínsku dosahuje dôvera verejnosti v nezávislosť domácej justície až vyše 80 %.

Preto sa aj vo VIA IURIS dlhodobo zaoberáme možnosťami, ako skvalitniť fungovanie justičných inštitúcií a orgánov, a tým prispieť k zvýšeniu dôvery zo strany verejnosti. Rozhorčenie verejnosti ešte narástlo v rokoch 2019-2020, kedy polícia odhalila viacero korupčných káuz sudcov. Boj proti korupcii a obnova dôvery v právny štát patrí aj k nosným myšlienkam spoločenského diskurzu, vrátane predvolebného boja či povolebného programového vyhlásenia vlády.

Už pred voľbami sa pripravovala novelizácia fungovania prokuratúry, najmä s ohľadom na postavenie generálneho prokurátora, špeciálneho prokurátora, Rady prokurátorov či výber nových prokurátorov. Následne vláda presadila veľkú novelu ústavy (svojím obsahom aj rozsahom patrí k najvýznamnejším) a s ňou súvisiacu novelizáciu zákonov z oblasti súdnictva, prokuratúry, súdnej rady a ústavného súdu. Jedným z výstupov bolo aj zriadenie nového súdu – Najvyšší správny súd SR (NSS SR).

VIA IURIS do týchto naštartovaných procesov vstúpila realizáciou projektu “Piliere právneho štátu”, ktorého cieľom bolo zamerať sa na kľúčové inštitúcie (súdna rada, prokuratúra, ústavný súd) a procesy (výberové konania v justícii, disciplinárne súdnictvo), ktoré ovplyvňujú aj celkové vnímanie systému justície z pohľadu verejnosti. Okrem analytických výstupov vytvoril projekt priestor na takú (na prvý pohľad nudnú, ale veľmi podstatnú) mravenčiu prácu ako monitorovanie zasadnutí Súdnej rady alebo monitorovanie zákonov, o ktorých rokuje  vláda a parlament. Analytická práca, hrabanie sa v dátach a monitorovanie aktivít verejných inštitúcií je nevyhnutným predpokladom pre kvalitnú prácu odborných a watchdogových organizácií, akou je VIA IURIS, aby dokázali navrhnúť a presadzovať systémové zmeny.

Komunikácia s verejnosťou o témach právneho štátu je rovnako dôležitá a je aj nástrojom na podporu advokačných aktivít a presadzovanie systémových zmien. V rámci realizácie projektu sme sa snažili aj verejne upozorniť na mnohé aspekty inštitúcií a procesov v právnom štáte. Venovali sme sa hlavne voľbe generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora, pozorne sme sledovali výber sudcov a sudkýň na Najvyšší správny súd. V rámci témy používania najznámejšieho paragrafu na Slovensku – § 363 Trestného poriadku – sme využili aj verejný tlak a záujem o tému, aby sme vyzbierali skoro 20 tisíc podpisov v lete 2022.

Projekt “Piliere právneho štátu” prispel k tomu, aby sme vedeli vytvoriť podmienky pre zlepšovanie fungovania inštitúcií, ktoré sú kľúčové pre doručovanie spravodlivosti každému jednému človeku v tejto krajine a to je našou základnou hodnotou aj cieľom vo VIA IURIS.

Menu