Tí, čo zanechali stopu – občianske združenie PRALES

Tí, čo zanechali stopu – občianske združenie PRALES

23.2.2023

Od začiatku programu Active Citizens Fund – Slovakia sme sa stretli s množstvom príkladov dobrej praxe a pozitívnych výsledkov z podporených projektov.

My sa chceme s vami podeliť o výnimočné príbehy, ktoré zanechali stopu.

Ďalším projektom, ktorý vám v tejto mini video sérií chceme predstaviť je zameraný na iniciovanie rozsiahlych systémových zmien v ochrane prírody s cieľom zvýšiť kvalitu a efektívnosť ochrany prírody na Slovensku a otvorenie širšej verejnej diskusie o týchto zmenách. V rámci projektu sa o.z. PRALES aktívne zapojilo do tvorby novej Koncepcie ochrany prírody a krajiny do roku 2030 a vypracovalo návrh konkrétnych zmien v zákone o ochrane prírody a krajiny. Súčasťou projektu sú aj watchdogové aktivity zamerané na sledovanie a vyhodnocovanie míňania finančných zdrojov (EU fondy, národné zdroje) určených na ochranu prírody.

Projekt úzko súvisí aj s cieľmi občianskej iniciatívy MY SME LES, ktorá chce zastaviť devastáciu v národných parkoch a podporuje lepšiu ochranu prírody. MY SME LES v rámci projektu zastrešoval aktivitu „Ochrana prírody sa týka aj teba“, ktorej predmetom bola príprava a realizácia kampane zameranej na verejnosť s cieľom získania verejnej podpory na systémové zmeny v ochrane prírody a prehodnotenie sústavy chránených území na Slovensku. Zároveň sa podieľal na realizácii komunikačných aktivít v priebehu trvania projektu.

Projekt bol podporený v 1. výzve v téme Obhajoba verejných záujmov – strategické granty

Video o tomto projekte si môžete pozrieť tu:

Menu