Tí, čo zanechali stopu – občianske združenie DETSTVO DEŤOM

Tí, čo zanechali stopu – občianske združenie DETSTVO DEŤOM

9.3.2023

Od začiatku programu Active Citizens Fund – Slovakia sme sa stretli s množstvom príkladov dobrej praxe a pozitívnych výsledkov z podporených projektov.

My sa chceme s vami podeliť o výnimočné príbehy, ktoré zanechali stopu.

Ďalším projektom, ktorý vám v tejto mini video sérií chceme predstaviť je Ďalším projektom, ktorý vám v tejto mini video sérií chceme predstaviť realizuje Detstvo deťom a je zameraný na prácu s matkami/ rodičmi/ starými rodičmi detí a deťmi od narodenia v ich domácom prostredí prostredníctvom aktívnej účasti 10-tich Amaliek – mentoriek včasnej intervencie – matiek priamo z rómskej komunity. Ďalšími aktivitami je poskytovanie poradenstva v priestoroch centra, realizovanie vzdelávacích aktivít pre matky/rodiny s novorodencom/s bábätkami/ s predškolákmi, sprevádzanie mladistvých budúcich mamičiek a matky novorodencov – prvorodičky pred narodením a od prvých dní po narodení dieťaťa. Cieľom je aktívne naďalej zapájať do tejto činnosti ako mentorky ženy z komunity – skúsenejšie matky z rodín, ktoré sa do aktivít organizácie zapájajú niekoľko rokov, majú už vlastné deti a skúsenosti.

Projekt bol podporený v 3. výzve v téme Zraniteľné skupiny – malé granty.

Video o tomto projekte si môžete pozrieť tu:

Menu