Tí, čo zanechali stopu – Centrum Slniečko, n.o. 

Tí, čo zanechali stopu – Centrum Slniečko, n.o.

9.3.2023

Od začiatku programu Active Citizens Fund – Slovakia sme sa stretli s množstvom príkladov dobrej praxe a pozitívnych výsledkov z podporených projektov.

My sa chceme s vami podeliť o výnimočné príbehy, ktoré zanechali stopu.

Ďalším projektom, ktorý vám v tejto mini video sérií chceme predstaviť je projekt BEZ MODRÍN, ktorý sa zameriava na implementáciu inovatívnych metód zážitkového vzdelávania pedagógom, študentom – budúcim profesionálom v téme dodržiavania/porušovania ľudských práv v kontexte rodovej rovnosti a prostredníctvom identifikácie vhodných a nevhodných prístupov odborníkov. Významnou súčasťou projektu je analýza „bielych miest“ v systéme ochrany obetí, návrhy na účinné zmeny, nastavenie komunikácie smerom k zákonodarcom a verejnosti prostredníctvom okrúhlych stolov a podcastovej platformy. Samotnej realizácii aktivít bude predchádzať analýza potrieb cieľových skupín. Projekt bol podporený v 2. výzve v téme Ľudské práva – strategické granty.

Video o tomto projekte si môžete pozrieť tu:

Menu