Tí, čo zanechali stopu – o.z. OTVOR DVOR

17.2.2023

Od začiatku programu Active Citizens Fund – Slovakia sme sa stretli s množstvom príkladov dobrej praxe a pozitívnych výsledkov z podporených projektov.

My sa chceme s vami podeliť o výnimočné príbehy, ktoré zanechali stopu.

Ďalším projektom, ktorý vám v tejto mini video sérií chceme predstaviť, mal za cieľ vytvoriť regionálne co-workingové centrum (Kultúrno-kreatívne centrum Kláštor) v Rožňave, pozostávajúce z úpravy konkrétneho priestoru a spustenia úvodných vzdelávacích aktivít a podporných podujatí s partnerskou organizáciou, ktoré zabezpečia dlhodobú udržateľnosť celého projektu – vytvorenie a stabilizovanie odborného zázemia pre organizovanie sa občiansky aktívnych jednotlivcov, mladých ľudí, neformálne skupiny a združenia a organizovanie informačných a vzdelávacích podujatí pre nich.

V pokračovaní projektu sa OTVOR DVOR venoval vytváraniu priestoru pre ďalšie dlhodobé a kontinuálne aktivity v už existujúcom co-workingovom centre, ktoré vďaka ubytovacím kapacitám umožní realizovať projekty s účasťou partnerov zo vzdialenejších častí regiónu a efektívne využiť možnosti ich sieťovania. Projekt bol podporený v 1. výzve v téme Občianska participácia, ale aj v 2. výzve v téme Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti – Základné granty

Video o tomto projekte si môžete pozrieť tu:

Menu