Školské komunity, ktoré sú zelenou inšpiráciou pre ostatných

Projekt Zelená škola – každý deň pre budúcnosť…

…bol spracovaný pre prípravu „nadstavbového“ vzdelávania pre vybraných 20 učiteliek z 10 škôl, rozšírenie ich vedomostí aj lektorských zručností. Aby sme sa vďaka ich lektorovaniu na školách posunuli od teoretickej výučby environmentálnej výchovy v triedach k skúmaniu problémov v škole/v obci/meste, od pomenúvania problémov k ich riešeniam, od získavania vedomostí k preberaniu zodpovednosti, od frontálne vyučovaných hodín k systematickým zmenám fungovania, od dominancie učiteľov k participácii žiakov a študentov, od písania domácich úloh z občianskej náuky k občianskej angažovanosti.

Hlavnou cieľovou skupinou je 20 učiteliek z 10 Zelených škôl v rôznych regiónoch Slovenska, ktoré sa stanú centrami inšpirácie – svojimi skúsenosťami a doterajšími posunmi budú inšpirovať a vzdelávať ďalších učiteľov, školy, rodičov, verejnosť, samosprávy v oblasti konkrétnych riešení environmentálnych problémov.

MŠ Na Starej tehelni Banská Bystrica, ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou, ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou, ZŠ s MŠ Badín, ZŠ Pohraničná Komárno, ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín, Súkromná ZŠ Nová Dubnica, Špeciálna ZŠ Banská Štiavnica, Gymnázium Púchov, SOŠ polytechnická J. A. Baťu Svit. Tieto školy budú učiacimi školami  pre učiteľov z rôznych škôl, pre rodičov, miestnych obyvateľov, pre obce aj mestá. Vyškolíme a poskytneme supervíziu 20 učiteľom – lídrom občianskej angažovanosti, ktorí zrealizujú praktické vzdelávacie akcie pre min. 400 učiteľov a pracovníkov miestnych samospráv s dôrazom pri realizácii na participáciu žiakov a študentov Zelených škôl.

Zmeny prídu krok po kroku. Urobme maximum a uvidíme, ako sa nám to podarí.”

Učiteľky z vybraných škôl počas realizácie projektu absolvujú rôzne kurzy, napríklad: Ako narábať s mocou učiteľa (lektorka Sylvia Ondrisová), Ako učiť akčne a užitočne (lektorky Zuzana Labašová, Zuzana Gallayová), Ako a prečo byť angažovaným (lektorka Eva Kováčechová, VIA IURIS), Ako na klimatickú zmenu prakticky (Jana Škvareninová, Fakulta ekológie a environmentalistiky) a zážitkový kurz Prírodný turizmus na vlastnej koži v Poloninách (Zuzana Burdová, AEVIS). Účastníčky projektu zároveň lektorujú na seminároch a kurzoch Zelenej školy, postupne sa ich skúsenosti predstavujú v médiách. V období pandémie koronavírusu sa čaká na uvoľnenie opatrení, aby sa podľa plánu mohli priamo na ich školách uskutočniť dielne inšpirácií – vzdelávacie aktivity pre ostatných učiteľov aj pre samosprávy.

Čo na to cieľové skupiny? 

„Veľmi som vďačná za Vašu prácu, za snahu ísť ďalej, aj keď je pred Vami múr. Vážim si, že robíte pre učiteľov tak veľa a tak kvalitne. Máte môj obdiv.“

Kurz Ako narábať s mocou (lektorka Sylvia Ondrisová):
„Je veľmi dôležité, aby učiteľ poznal svoju moc a vedel ju správne používať vo vzťahu k moci iných. Veľmi zaujímavá téma. Každý učiteľ by mal absolvovať. Mala som obavy kvôli online, ale predčilo to moje očakávania.“

Kurz Ako a prečo byť angažovaným (lektorka Eva Kováčechová):
„Kurz mi otvoril nové pohľady na veci, o ktorých som ani nevedela alebo som si myslela, že zmena nie je možná.“

Menu