Projekt so social impact, ktorý otvoril dvere mladým ľuďom na ceste k úspechu

Projekt Social Impact Academy

Cieľom projektu bolo, že do konca roka 2020 dostane 100 mladých ľudí príležitosť získať vedomosti a zručnosti  realizovať svoj projekt s finančnou podporou a pomocou mentorov. Podarilo sa nám zapojiť 163 mladých ľudí a zrealizovať 26 projektov.

Písal sa rok 2018. Pri viacerých rozhovoroch so zástupcami neziskovej sféry a organizáciami, ktoré pracujú s mládežou, sme dospeli k názoru, že mladí ľudia síce majú množstvo príležitostí na svoj osobnostný rozvoj a kariérny rast, ale stretávali sme sa s ich nezáujmom o participáciu a veci verejné. Niektorí síce mali aj nápad na projekt, ale báli sa ho realizovať, nemali skúsenosti, nevedeli ako na to.

Cesta projektu Social Impact Academy

Práve z tejto potreby vznikol projekt Social Impact Academy. Mali sme pozitívnu skúsenosť z pôsobenia v Inkubátore, ktorý bol síce zameraný na startupy, ale procesy, témy, systém fungovania bol aplikovateľný aj na túto cieľovú skupinu.

Našim zámerom bolo, aby verejnoprospešné projekty, ktoré budú jedným z výstupov projektu, mali tzv. social impact. Cieľovou skupinou boli mladí ľudia, študenti stredných a vysoký škôl. Projekt sme stavali tak, že bude prevažne pre ľudí z Banskej Bystrice, ale “vďaka” pandemickej situácii a presunu do online priestoru sa dopad nášho projektu rozšíril na celé Slovensko.

Účastníci absolvovali dva moduly  –  Kurz mladého lídra a Inkubátor, ktoré do seba zapadajú a dopĺňajú sa. Kurz mladého lídra bol zameraný na rozvoj soft skills (tvorba osobnej vízie, prezetačné zručnosti, time manažmet, práca v tíme) a Inkubátor na rozvoj hard skills. Účastníci  v rámci Inkubátora získali vedomosti z projektového manažmentu, marketingu a základov podnikania. Napísali projektovú žiadosť a pustili sa do realizovania miniprojektu, pri čom im pomáhali skúsení lektori.

Plusom Social Impact Academy bolo, že mladí ľudia realizovali miniprojekty pre mladých, svojich rovesníkov, čím sa znásobuje dopad projektu. V module Inkubátor, si napríklad mohli k sebe prizvať  aj kamarátov a spolužiakov, aby im pomohli s projektom. Pridanou hodnou projektu bolo, že samotné projekty zasiahli aj rôzne iné cieľové skupiny, na ktoré mali pozitívny vplyv (napríklad dôchodcovia).

Keď sme písali projekt,  dali sme tam aj tú vzletnú vetu, že “projekt pomôže mladým rozvíjať podnikavosť, môže znížiť percento odchodu mladých ľudí z regiónu a taktiež zvýšiť zamestnanosť mladých ľudí, čo nepriamo rozvíja nielen mesto, ale aj región”.  V tomto momente nevieme, že v akom rozsahu sa nám to podarilo, ale som si istá, že náš projekt mal SOCIAL IMPACT. Vďaka projektu sme spoznali mnoho šikovných mladých ľudí a priniesli inšpiratívne eventy, na ktoré máme skvelé ohlasy.

Pozrite si zostrih z realizácie celého projektu Social Impact Academy

Menu