Práca, pomoc, podpora – 3P združenia STORM

V Združení STORM pracujeme na základe nízkoprahových princípov a venujeme sa prevencii rizikového správania rôznych cieľových skupín. Všetky naše aktivity sú zamerané na znižovanie rizík a škôd v živote klientov. Ide o tzv. filozofiu Harm Reduction. Zmyslom projektu je povzbudiť v sociálnej inklúzií a zvýšiť zamestnateľnosť prostredníctvom praktických pracovných tréningov.

 

Začiatky projektu datujeme už od roku 2018, avšak v oveľa menšom rozsahu. Projekt bol tak úspešný a žiadaný klientmi, že sme sa ho rozhodli rozšíriť o nové aktivity a zapojiť väčšie množstvo záujemcov. Okrem sociálnej inklúzie je projekt zameraný na podporu pozitívnych zmien v živote klientov prostredníctvom motivačných rozhovorov, na zvyšovanie pracovných schopností, zručností, návykov, efektívnejšie trávenie voľného času či učenie zodpovednosti a samostatnosti.  Na naše otázky odpovedá Mgr. Terézia Bačová – sociálna pracovníčka projektu.

V čom je projekt výnimočný?

„V Združení STORM pracujem už viac ako 2 roky. Som jednou zo sociálnych pracovníčok projektu 3P-práca, pomoc, podpora. S klientmi vediem vstupné pracovné pohovory, uzatváram s nimi pracovné dohody a sprevádzam ich počas celého procesu pracovných tréningov. Prostredníctvom práce sa viem s klientmi lepšie spoznať a osobne vnímam pokroky v životoch klientov, ktorí sú zaradení do projektu.“

Od začiatku roka 2021 sa do projektu zapojilo 26 klientov, spolu odpracovali 180 hodín a zarobili 720 €. 96% zo zapojených klientov je aktuálne dlhodobo nezamestnaných a 48% je po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody.

„Tieto skutočnosti im často znižujú možnosť uplatniť sa na trhu práce a práve to, že im poskytujeme šancu zarobiť si finančné prostriedky na rôzne účely, klienti vnímajú veľmi pozitívne. Najčastejšie potrebujú financie na zaplatenie kolku na občiansky preukaz, platenie dlhov v zdravotnej poisťovni, ubytovania, či nákup potravín alebo telefónneho kreditu. Klient nedostáva finančné prostriedky v hotovosti. Po dokončení pracovného tréningu si spolu s pracovníkom vytvorí plán krokov sociálnej asistencie, dohodne sa na dátume, čase a mieste stretnutia a ak to situácia vyžaduje, vyberie najvhodnejší dopravný prostriedok.“

S jedným zo zapojených klientov urobila tiež rozhovor, v ktorom ju zaujímalo vnímanie projektu aj z druhej strany.

Čo bola tvoja motivácia, aby si sa zapojil do projektu?

,,Určite samozrejme nejaká tá finančná pomoc, pomoc pri vybavovaní dokladov, pri určitých úradoch a takýchto veciach.“

Čo vnímaš ako pozitívne na projekte?

,,Asi všetko. Keď to tak zoberieš, napríklad tá práca tu, áno, sedíš si v teple, pracuješ, piješ si tu kávu, čaj, odskočíš si zapáliť, nemáš žiadnu starosť a vybavíš si za to, čo potrebuješ kvázy.“

V čom ti pomohlo to, že si sa mohol zapojiť do projektu?

,,Vo veľmi veľa veciach. Začnem napríklad tým občianskym, behaním po úradoch, v ďalšom prípade zdravotná pomoc, dosť, dosť vecí.“

A akú prácu si vykonával?

,,Balenie materiálu, to je také, že no…ale tieto nové veci, ktoré tu zavádzate, tie sú celkom fajn, napríklad to maľovanie s tými voskovkami (pozn. autorky enkaustika), to bolo fajn, potom to modelovanie, to je celkom také zaujímavé. Pokračujte ďalej v tomto rozvíjaní.“

Čo všetko si musel urobiť, aby si si naplnil svoj cieľ?

,,Samozrejme prišiel som sem, opýtať sa, či sa dá, či vieme, ako sa dá a tak. Potom jednoducho sa to len odpracovalo akoukoľvek prácou a z vašej strany je ochota potom, samozrejme musím pripomenúť, že ste veľmi ochotní ľudia. Potom nebol problém vybehnúť do Trnavy na políciu. Vybavená vec. V ďalšom prípade to bolo podstatne jednoduchšie a rýchlejšie, ja čo sa týka tu aj čo sa týka zdravotníctva, len hold bohužiaľ musíme to dotiahnuť ešte dokonca. Treba vybaviť nejakého odborného lekára- ortopéda a bolo by dobré…teraz neviem či by bolo zrozumiteľnejšie najprv si odrobiť a potom zisťovať aké tam budú financie alebo teda koľko to bude stáť alebo, či by bolo rozumnejšie zistiť koľko bude na to treba peňazí a podľa toho si odrobiť.“

Chcel by si ešte čokoľvek dodať?

,,Keď chce človek pracovať, bude pracovať. Keď nechce pracovať, nebude pracovať. A keď pracuje z donútenia, tak to potom na tej robote aj tak vyzerá.“

V najbližšom období plánujeme rozšíriť ponuku pracovných činností o arteterapeutické techniky, písanie príspevkov do pripravovanej knihy, ktorú plánujeme vydať pri príležitosti nášho 20. výročia založenia združenia a zriadiť v spolupráci s klientmi komunitnú záhradku. Aj vďaka ACF-Slovakia budeme môcť zrealizovať všetky naše plány, o ďalší kúsok vylepšiť naše služby a byť bližšie ku klientom. Ďakujeme

Menu