Počúvam ťa

Už ste sa niekedy pozastavili nad motiváciou niektorých agresívnych „diskutérov“ v televíznych debatách? Alebo ste znechutene zaklapli notebook po prečítaní diskusných príspevkov pod novinovým článkom? Zdá sa, že naša spoločnosť sa čoraz viac polarizuje, a ľudia už nevedia spolu nesúhlasiť bez toho, aby sa pohádali. A často nieto človeka, čo by vyostrenú diskusiu (či už naživo alebo napríklad na sociálnych sieťach) udržal v medziach kultúry…

Rozhodli sme sa strácajúcu sa „štábnu kultúru“ rozhovoru „oprášiť“, nanovo zadefinovať a opäť vyniesť na svetlo sveta. Náš model sme pomenovali „rešpektujúca diskusia“ , pomenovali sme jej jasné a jednoduché pravidlá a za pomoci vyškolených „moderátorov“ ju prinášame medzi ľudí. Oslovili sme aktívne kultúrne centrá a stredné školy- aby vybrali pútavé témy a pozvali zaujímavých ľudí, ktorí by tieto témy vedeli verejnosti predstaviť v diskusii. Naši moderátori si s nimi sadajú za jeden stôl a tieto témy s nimi preberajú, dodržujúc vopred stanovené pravidlá zdvorilej diskusie. Tak sa verejnosť dozvie viac o danej téme (domáce vzdelávanie, homofóbia, liberalizmus vs. Konzervativizmus a podobne) , ale sa aj priučí rešpektujúcej diskusii.

Dávno sme sa bavili o potrebe vniesť do diskusií zdvorilosť a úctivosť, no inšpiráciu k formálnemu ukotveniu „rešpektujúcich diskusií“ nám priniesol až náš projektový partner Sturla Bjerkaker, zakladateľ Bjerkaker Learning Lab z Osla. Predstavil nám niekoľko nórskych modelov, ktoré sa ponášali na to, čo sme si predstavovali my.

Sturla Bjerkaker :

„Je to jednoduché: v dialógu by sme mali fungovať obojsmerne: počúvať a byť vypočutý.

Stačilo teda „Nordické študijné krúžky“ prispôsobiť slovenským zvyklostiam, pomenovať zásady úctivej komunikácie a „rešpektujúce diskusie“ boli na svete. Sturla sa dlhoročne venuje vzdelávaniu dospelých v rôznych krajinách. Na Slovensko prišiel vyškoliť prvú kohortu moderátorov, ktorých úlohou je tento formát uviesť do praxe v rôznych slovenských kultúrnych centrách a na školách.

Podľa jasne stanovených pravidiel moderujú verejné rešpektujúce diskusie na témy, ktoré môžu potenciálne polarizovať obecenstvo, miestnych obyvateľov či spolužiakov. Námety prichádzajú od samotného hostiteľa: komunálna politika, domáce vzdelávanie,  rešpekt voči LGBTI ľuďom, rozpor medzi konzervatívcami a liberálmi aj nadchádzajúce komunálne voľby doteraz pritiahli desiatky poslucháčov. A komu sa nepodarí zúčastniť sa osobne, môže si predchádzajúce rešpektujúce diskusie pozrieť v zázname na YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCAB0zF0yl5-Acw9b64MtXNA/featured

Dana Freyová, menežérka projektu rešpektujúce diskusie sprevádza od zrodu myšlienky kedysi na workshope neziskovej organizácie Bystriny. Verila, že koncept je potrebný a obľúbi si ho aj hádkami unavený slovenský divák a toto presvedčenie ju motivovalo aj pri stavaní projektu, fundraisingu a samotnej realizácii.

„Nie je jednoduché rešpektujúce diskusie priviesť do života… veríme však, že to stojí za to a ľudí inšpirujeme k zdvorilosti a úctivosti aj keď sa nemusia vždy zhodnúť. Snáď najmä študenti  si osvoja tento prístup a budú v rešpektujúcich diskusiách pokračovať aj naďalej-  v škole, doma aj v ďalšom zamestnaní.“  

A čo Danu v práci najviac teší?

„Najväčšou motiváciou v práci s touto témou je samotný záujem diskutujúcich s polarizovanými názormi. Pri príprave diskusie, počas rozhovorov o jednotlivých témach musíme vyvažovať dôležitosť samotnej témy s dôležitosťou formy diskusie. Tento projekt je experiment a my sa v procese učíme ako najefektívnejšie nastaviť pravidlá a prístup k témam, ktoré sú často citlivé na mnohých úrovniach. Najviac nás nakopne, keď počas samotnej diskusie nastane zhoda a porozumenie. Vieme že preniknúť do tých tém, ktoré našu spoločnosť polarizujú najvýraznejšie – je náročné, miestami sa zdá až nemožné – preto vyberáme témy, kde je predpoklad “zhody”, na nich sa učíme a postupne zvyšujeme úroveň náročnosti.

Menu