Nová šanca pre Rimavskú Sobotu

Naše mesto je v nešťastnej situácii vďaka jeho čelným predstaviteľom a nás mrzí, že trpí chybnými rozhodnutiami už niekoľko desaťročí. Preto zámerom projektu, ako aj celej činnosti združenia, je pozitívna spoločenská zmena v meste Rimavská Sobota a okolitom regióne.

Z prosperujúceho mesta sa postupom času stalo okresným mestom jedného z najmenej rozvinutých regiónov s výrazným prvkom depopulácie – starnutie obyvateľstva, odchod mladých ľudí z regiónu. Apatia a nedôvera obyvateľstva v štandardné politické strany sa prejavuje aj prostredníctvom silnej základne ĽSNS a primátora, ktorý je ich otvoreným podporovateľom. V rebríčku otvorených samospráv sa Rimavská Sobota umiestnila na 95. mieste zo 100, a radničné noviny na predposlednom 85. mieste.

 

 

Nový štart

Počas takmer 2 ročnej realizácie projektu sa združeniu podarilo vytvoriť priestor pre vzdelávanie, diskusie s odborníkmi na aktuálne témy a vychovávať mládež k občianskemu aktivizmu. Projekt odštartoval 4 vzdelávacími tréningami pre občianskych aktivistov/lídrov a lokálnych verejných činiteľov. Paralelne sa k tomu postupne pridali verejné diskusie s odborníkmi na rôzne spoločenské témy. Občania sa mohli zúčastniť viac ako 10 diskusií, ktoré sa týkali priamo diania v meste Rimavská Sobota: zavedenie participatívneho rozpočtu, horlivo diskutovaná téma aktualizácie územného plánu, zelených plôch v meste a odpadového hospodárstva. Dotkli sme sa ale aj spoločenských trendov v rozvoji regiónov a priniesli niekoľko pohľadov a odporúčaní odborníkov na zlepšenie fungovania samosprávy v témach otvorenej samosprávy a inteligentného mesta.

A dôkazom toho, že sa nediskutovalo len tak do vetra, bolo napr. presadenie Zásad participatívneho rozpočtu pre Rimavskú Sobotu, podľa ktorých úspešne prebieha jeho prvý ročník. Tie doplnili Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. V spolupráci s BBSK a spoločne zorganizovaného workshopu bol podaný podnet k aktualizácii územného plánu. Na základe krátkeho prieskumu o využívaní miestnych komunikácií bol podaný podnet na zlepšenie ich stavu a dopravného riešenia priateľského pre peších a cyklistov. Po uvoľnení opatrení a zrušení zákazu vychádzania nás čaká ešte jedno prekvapenie v podobe mobilnej aplikácie, vďaka ktorej by sa opäť mohol zlepšiť život v našom meste.

Veríme, že k lepšej budúcnosti Rimavskej Soboty prispejú aj mladí, šikovní a hlavne aktívni študenti Gymnázia Ivana Kraska, ktorí v programe LídeRS zrealizovali 3 nápadité projekty. Študenti pod vedením pedagóga a skúseného projektového manažéra na začiatku identifikovali problémy vo svojom okolí a vypracovali projekty, ktorými sa ich snažili vyriešiť. Ekoprojekt sa snažil zvýšiť povedomie o zaplavení planéty plastami, najmä oceánov. Na škole počas tohto projektu prebiehal zber plastov s cieľom znížiť ich objem na škole. Valentínsky ples reagoval na potrebu mládeže, ktorá sa chcela spoločensky vyžiť a zabaviť. Väčšia časť výťažku zo vstupného smerovala na charitu a druhá časť ako základ pre ďalší ročník plesu. Cieľom Projektu skrášlenia školy bolo urobiť všedný školský priestor krajším a príjemnejším, doplnením motivačných citátov. Prostriedky na realizáciu boli získané z predaja drobných predmetov na vianočnej burze. Vyrastá nám tak nová generácia mladých ľudí, ktorým záleží na spoločenskom dianí a svojom okolí a hlavne sú schopní byť nositeľmi pozitívnej zmeny.

Viac sa o projekte dozviete aj v tejto reportáži.

Menu