Bez pamäti niet identity

Projekt „Bez pamäti niet identity (zážitkové vzdelávacie workshopy)“ umožnil Post Bellum pokračovať a najmä posilniť prioritnú vzdelávaciu aktivitu, workshopy naprieč celým Slovenskom. Nie všetci si totiž uvedomujeme, ako je nesmierne dôležité spoznať vlastnú históriu a ak aj áno, neponúkať ju mladým ľuďom len prostredníctvom memorovania dátumov, miest a čísel, ale úplne inou, omnoho atraktívnejšou formou. Prostredníctvom neformálneho vzdelávania študenti a študentky na školách zažili kúsok našej histórie.

Vďaka podpore projektu v programe Active Citizens Fund sme študentov, ale aj pedagógov oboznamovali s vlastnou históriou, posilňovali budovanie historickej pamäte, vytvárali skutočnú predstavu o tom, čo zažívali naši predkovia, rodičia, prarodičia v nedávnej minulosti, v priebehu 20. storočia. Príbehy 20. storočia, ktoré sa vďaka úsiliu našich dokumentaristov  podarilo uchovať a uložiť v medzinárodnej databáze www.pametnaroda.cz a www.memoryofnations.eu, sa stali stavebným kameňom, na ktorých sú postavené naše zážitkové workshopy. Pútavým spôsobom, s využitím prvkov dramatickej výchovy, môžu účastníci workshopu cestovať časom, skúsiť na vlastnej koži, aké je to byť na chvíľku niekým iným, aké je to rozhodnúť sa a zakúsiť tak aj následky svojho rozhodnutia. Koncept workshopov je postavený na zážitku, na angažovanosti sa na osude postáv príbehu, na zodpovednosti voči vlastnému osudu a iným.

O tom, že táto aktivita prináša výsledky majú výpovednú hodnotu niektoré ukazovatele. Napríklad:

  • stúpajúci záujem o naše aktivity (kým v roku 2018 sme zrealizovali 97 workshopov, v roku 2019 ich už bolo 232; v roku 2020 sme uskutočnili 186 workshopov, a to aj napriek prerušeniu prezenčného vyučovania v mesiacoch marec – jún, následnému prechodu na dištančnú výuku a nevyhnutnej transformácii workshopov do online podoby v mesiacoch október – december; v školskom roku 2020/2021 sme celkovo zrealizovali aj vďaka podpore ACF 219 workshopov, z toho 155 online,
  • výsledky zberu dát prostredníctvom dotazníkov, v ktorých účastníci vyjadrujú svoje názory a postoje k hodnotovým výrokom viažucim sa ku konkrétnemu workshopu,
  • spolupráca so Štátnym pedagogickým ústavom pri organizovaní a obsahovom napĺňaní 3 seminárov, webinárov pre učiteľov,
  • opakované pozvania zo škôl, kde sme sa stali súčasťou ich školského vzdelávacieho programu.

Jedným z úspechom posledných dní nie je iba pokračovanie v realizovaní workshopov – aktuálne už naživo, ale aj spustenie vzdelávacieho online portálu www.puzzlepamatinaroda.sk, ktorý je vyústením našej predstavy o tom, ako zmeniť vzdelávacie prostredie a naplniť tak naše heslo, že vzdelanie je najdôležitejší vklad do budúcnosti. Aby sme o nej mohli rozhodovať, potrebujeme poznať aj minulosť. A to nielen svoju osobnú, rodinnú, ale aj spoločnosti, ktorej sme súčasťou.

 

„Chcem sa poďakovať za absolútne úžasný workshop, ktorý dnes vysoko profesionálne viedla Ivetka a Martin. Veľa sme sa naučili, veľa nám to dalo a aj vďaka vašej práci sú naši žiaci múdrejší, zrelší a obohatení.“

„Prosím, zdieľaj aj ďalej naše pozitívne slová chvály na adresu Post Bellum a ľudí, ktorí svojou profesionalitou a pozitívnou energiou prispievajú k zvyšovaniu úrovne neformálneho vzdelávania na školách, ktoré tak chýba. Určite budeme pokračovať v našej spolupráci.“ Vivien Bieliková, GAV Levice

„Žiaci vyslovili samé pozitívne reakcie, chcela som od nich prioritne emočnú reakciu, pretože emócie umocňujú pamäťové stopy a sú nositeľmi určitého vnemu, ktorý si človek dokáže uchovať dlhšie ako nejaký naučený fakt. Takže pocitovo žiaci hodnotili workshop veľmi kladne, považujú ho za zaujímavý, dobre prevedený. Pýtala som sa ich aj to, či tie hodiny neboli pre nich príliš dlho. Mnohí si ani neuvedomili, že to bolo až tak veľa času, čas im veľmi rýchlo ušiel. Workshop považujú za netradičnú formu výučby, brali ho skôr ako hru, no mnohí si uvedomili aj posolstvo, ktoré workshop niesol. Dokonca si mnohí detailne spomenuli na svoje pridelené postavy, opätovne zopakovali mená, ktoré v rolovej hre niesli. Myslím, že v priebehu zvyšku roka, ako s kvartou budem brať ostatné dejiny 20. storočia (teraz sme ešte len pri napätí v studenej vojne a zaoberali sme sa politickými procesmi v ČSR a procesom sovietizácie východného bloku), budem sa k workshopu často vracať a pripomínať im súvislosti socializmu, či už s ľudskou tvárou alebo bez nej.“ Monika, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza

„Workshop bol parádny! Nebol vôbec nudný:) Dúfam, že keď nastúpime do školy, tak aj v škole budeme mať niečo také 🙂 Bavilo ma to, bavili ma úlohy, ktoré sme robili :)“ Simona Horváthová

„Bolo to veľmi super, nemám čo zlého povedať, ja som si to poriadne užil, aj rolu v ČSSD “ Ladislav Horváth

Mne sa páčilo všetko 🙂 Takéto workshopy by mohli byť aj častejšie!“ Ema Šoltészová

„Workshop sa mi veľmi páčil, pretože ma baví počúvať, keď niekto rozpráva o rôznych príbehoch (životoch) ľudí, čo si niečo podobné prežili. Páčilo sa mi, že sa nás pýtali aj na naše názory, mali pripravené rôzne zaujímavé aktivity, takže sme sa nenudili a celkovo sa mi páčilo, že sa nás stále snažili zaujať, zapájať, aby sme tam len tak nesedeli a nič nerobili – boli sme proste stále v pohybe, nikdy nám nedali čas na to, aby sme ,,zaspali“ počas ich workshopu. Boli veľmi sympatické, neodsudzovali niektoré názory, aj keď s nimi nesúhlasili. Mali všetko veľmi dobre premyslené a nič nenechali na náhodu, boli pripravené na všetko.“

„Mne sa workshop páčil, rada sa dozvedám nové veci o našej histórii a mali to pre nás dobre pripravené a premyslené. Takisto sa mi páčilo aj to, že nám tam rozprávali príbeh pani Evy, ktorá si naozaj tým celým musela prejsť a pomocou aktivít sme sa museli aspoň na chvíľu vžiť do jej situácie a uvedomiť si, že to ľudia vtedy mali naozaj ťažké.“

“Rada by som ešte raz zažila niečo podobné, páčil sa mi spôsob podania poznatkov a nových náučných informácií. Je to dobrý a myslím, že aj efektívny spôsob učenia.“

„Workshop sa mi veľmi páčil. Dozvedela som sa veľa zaujímavých informácií, ale aj príbehov z tej strašnej doby. Páčilo sa mi, že to bolo formou hry a aj my sme sa museli zapojiť.“

„Workshop sa mi páčil, naučila som sa dosť veľa nových veci, určite by som bola rada, keby takýchto workshopov bolo viac 🙂 Som rada, že som sa mohla zúčastniť.“

„Ďakujem  za ten workshop, ktorý nám aspoň trochu spríjemnil pandemickú situáciu. Len škoda, že sme ho nemohli absolvovať v škole ☹“

Menu