Cesta Divých makov

Projekt prišiel doslova v hodine dvanástej, keď sa Divé maky potrebovali po 13 rokoch od založenia posunúť na ďalšiu, profesionálnejšiu úroveň. Rovnako vznikla myšlienka založiť Fond Divé maky. A to sme ani netušili že je pred nami ďalšia ťažká skúška vo forme pandémie Covid-19.

Chýbala nám ucelenejšia strednodobá a dlhodobá stratégia rozvoja organizácie ako aj fundraisingová stratégia. Vždy sme viac-menej detailne plánovali len rok dopredu. Navyše bolo potrebné spraviť si hlbšiu analýzu toho čo u nás dobre funguje, čo sú naopak naše slabé stránky, kam vieme posunúť kvalitu našej práce. Druhým dlhodobejším problémom bolo zabezpečenie financovania našich štipendistov od prvého dňa vstupu do programu Divé maky a nie až od chvíle keď dieťaťu nájdeme darcu – čo niekedy trvalo aj rok. V posledné roky sme mali pravidelne na začiatku školského roku viacero detí buď úplne bez darcov alebo iba s čiastočným finančným pokrytím a to ohrozovalo celé fungovanie štipendijného programu. Potrebovali sme vytvoriť fond, ktorý pomôže toto obdobie prefinancovať. Rovnako ako prípady keď deti zrazu stratili počas školského roku svojich darcov kvôli tomu, že sa im skomplikovala finančná situácia. A sú tu aj neočakávané výdavky, ktoré často vzniknú počas roka a je potrebné ich zafinancovať. Napríklad opravu hudobného nástroja alebo nákup nejakých špecifických školských pomôcok, či prestížna súťaž v zahraničí. Takto vznikla myšlienka založiť Fond Divé maky.

Cesta k Divým makom bola celkom jednoduchá keďže som jednou zo zakladateľov organizácie. Do tejto myšlienky ma v roku 2005 vtiahla Vladka Lukáčová ktorá vymyslela celú ideu podpory detí prostredníctvom štipendií, mentoringu a tútoringu. Ja som zas mala už nejaké skúsenosti s písaním a koordináciou projektov a lákal ma aj svet fundrainsingu tak sme sa dali dokopy ešte s právnikom Martinom Krajčím ktorý dal celej organizácii právny rámec a vznikli Divé maky. V roku 2005 sme samozrejme netušili že sa podarí vybudovať naozaj „serióznu“ mimovládku ktorá tu bude viac ako 16 rokov. Vladka síce už v Divých makoch dlhé roky nepôsobí ale stále nám fandí a s hrdosťou sleduje náš progres.

Cesta k Fondu Divé maky

Na projekte sme spolupracovali s partnermi ako aj viacerými odborníkmi na stratégiu, fundraising, crowdfunding, reklamu a PR. Na úvod sme oslovili odborníkov aby nám pomohli zanalyzovať naše silné a slabé stránky ako aj odhaliť príležitosti na rozvoj. S fundraisingovou stratégiou nám pomohla Zuzka Suchová ktorá sa v tejto oblasti pohybuje už dlhé roky a má za sebou viacero úspešných fundraisingových kampaní. Následne sme založili Fond Divé maky ktorým sme vytvorili jeden z ďaších pilierov financovania štipendijného programu. Nasledovala príprava kampane a natáčanie spotu s našimi troma štipendistami na predstavenie fondu verejnosti. Kampaň sme spustili koncom novembra 2020 a je pozitívny výsledok nám vyrazil dych.

Celý tím aj organizácia prešla veľkými zmenami a všetci sme spoločne za tie dva roky nabrali nové know-how, zručnosti a profesionálne skúsenosti v oblasti projektového manažmentu, digitálnych kampaní, fundraisingu či koučingu a mentoringu. Navyše sa nám po 15 rokov od založenia Divých makov podarilo finančne výraznejšie zastabilizovať štipendijný program Divé maky prostredníctvom novovzniknutého fondu.

Divé maky formujú osobnosti detí a mládeže z rómskych komunít prostredníctvom mentoringu ale aj ďalších aktivít ako sú na príklad workshopy či Letná akadémia. Zmyslom týchto aktivít je rozvíjanie líderských a komunikačných zručností našich štipendistov a štipendistiek. Veríme že program Divé maky pomáha vzniku novej generácie vzdelaných Rómov a Rómiek na ktorých bude hrdé celé Slovensko.

 

Povedali o ACF – Slovakia
Na túto spoluprácu budeme spomínať naozaj len v tom najlepšom. Formuláre boli výborne pripravené čo uľahčovalo administratívu projektu aj čerpanie rozpočtu. Tím Nadácie Ekopolis nám neustále ochotne pomáhal pri akýchkoľvek administratívnych problémoch a vďaka nim bol projektový manažment hračkou. Napriek tomu že v polovici projektu prišla pandémia Covid-19 a kampaň sme museli posúvať o 6 mesiacov nakoniec sme dokázali zrealizovať všetky aktivity na 100%. Ďakujeme!

Menu