Pozvánka na webinár: Kampane ako nástroj na získavanie financií

10.február 2022

Milé a milí,

pozývame na online webinár na tému Kampane ako nástroj na získavanie financií, ktorý sa uskutoční v pondelok 21.02.2022 o 18:00. Prebehne prostredníctvom platformy ZOOM v trvaní 2 hodiny. Registrácia na webinár bola ukončená! Nezúfajte, záznam z webinára si budete môcť pozrieť v krátkom čase.

Kampane sú nástrojom v marketingu, ktorý sa čoraz častejšie využíva pri získavaní financií na realizáciu aktivít neziskových organizácií. Mnoho z nich však končí neúspešne, nedosiahnu stanovený cieľ. Účelom webinára je priblížiť neziskovým organizáciám ako efektívne využívať tento nástroj a poukázať na najčastejšie chyby neúspešných kampaní.

Obsah online workshopu:

  • Cielené používanie kampaní.
  • Ako nastaviť dobrú kampaň? Znaky a pravidlá úspešných kampaní.
  • Najčastejšie chyby pri tvorbe kampaní.
  • Rozpočet kampane, na čo nezabudnúť pri jeho zostavovaní a možnosti financovania
  • Kampane ako zdroj financovania aktivít neziskových organizácií.

 

Lektori:

Radka Nováková, konzultantka fundraisingu a marketingu

Najväčšie skúsenosti v oblasti fundraisingu a nastavovania kampaní nabrala počas práce v Amnesty International Česká Republika, kde prešla jeho rôznymi metódami. Od koordinácie marketingových aktivít a spolupráce s kreatívnymi agentúrami, cez organizovanie eventov až po vedenie fundraisingového oddelenia. Hlavnou náplňou bolo vedenie kampaní, nastavovanie a riadenie procesov a stratégií, nastavenie komunikačnej stratégie, dátové analýzy  a vývoj CRM na mieru.

Tieto skúsenosti uplatnila v ďalšej činnosti ako konzultantka a mentorka v oblasti fundraisingu / marketingu,  kampaní a nastavovaniu komunikačných stratégií pre radu ďalších organizácií v ČR aj doma (Nové háro, AutoMat, Obraz – Obranci zvířat, Zdravotní Klaun, Nesehnutí, Koalice za snadné dárcovství, Škola permakultúry, Amnesty International Slovensko, Človek v ohrození, Linka bezpečí, Neziskovky.cz, Život 90, Humánny pokrok, Úsmev ako dar BB kraj, Regionálna agentúra BBSK- Dobrý kraj , Saplinq, a iné. Momentálne pracuje ako koordinátorka fundraisingu a fundraisingových kampaní v Saplinq.o.z. a venuje sa konzultačnej činnosti.

 

Roland Kyška, riaditeľ neziskovej organizácie ĽUDIA ĽUĎOM 

Nezisková organizácia ĽUDIA ĽUĎOM prevádzkuje darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk, ktorý od svojho vzniku sprostredkoval už viac ako 16 mil. EUR ľuďom v núdzi či autorom zaujímavých projektov.

Roland Kyška absolvoval doktorandské štúdium na Vysokej škole ekonomickej v Prahe po štúdiu manažmentu na Filozofickej fakulte PU a rigoróznom konaní na Fakulte masmédií PVŠ. Pracoval ako novinár na redaktorských pozíciách v rôznych printových a audiovizuálnych médiách. V rokoch 2005 – 2006 bol šéfredaktorom Hlavnej redakcie spravodajstva, športu a publicistiky STV, následne v rokoch 2007 – 2011 zástupcom šéfredaktora týždenníka Plus 7 dní. V skupine DanubiaTel pôsobí od roku 2011, riadil spoločnosť internet.sk, ktorá združuje viacero webových médií a on-line projektov. Od roku 2015 bol zodpovedný za korporátnu komunikáciu skupiny a neskôr aj za marketing spoločnosti SWAN a mobilného operátora 4ka. Dnes je aj riaditeľ Divízie marketingu a komunikácie spoločnosti SWAN a.s.

Oficiálna pozvánka na webinár

Menu