Tretí vianočný príbeh – LINK CoWorking Banská Bystrica

21.12.2020

Dnešný príbeh môžeme právom nazvať vianočný, nakoľko je nielen príbehom, ale aj verejným záväzkom jednej organizácie k šíreniu dobra medzi ľuďmi po celý rok. Čaro tohto obdobia, pretkané emóciami končiacej sa kapitoly 2020 v nás vyvoláva množstvo myšlienok. Medzi všetkými aj to, ako a kde by sme mohli viac pomáhať, čo viac sme mohli pre druhých urobiť a vynára sa myšlienka znásobiť naše šťastie a pretaviť ho do ďalších skutkov. Práve o tom je nasledujúci príbeh.

Zdroj: LINK CoWorking

Slovami Evky Ščepkovej, zakladateľky LINK CoWorkingu:

„Seniori síce nie sú našou cieľovou skupinou pri organizovaní podujatí a pri našich klasických aktivitách, ale tento predvianočný koronový čas upriamil našu pozornosť práve na nich. V čase, keď sa kontakty obmedzujú na minimum kvôli pandémii, tak sme sa rozhodli pomôcť práve tým ľuďom, ktorí nemajú to šťastie, aby mali okolo seba rodinu, príbuzných, ktorí by im aspoň zavolali, boli oporou a vďaka ktorým by ich srdce a duša pookriala.

Zapojili sme sa teda do projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Tento rok prebieha táto zbierka už po tretí krát. V prvom roku sa vyzbieralo 800 krabíc a v druhom roku vyše 22 000 krabíc. Rozbehli to 2 ženy. Keď má projekt ušľachtilú myšlienku a zanietených ľudí okolo, tak to ide viac menej samo. A dobro sa šíri ďalej, ako aj v tomto príbehu. A my v LINKu sme radi, že sme mohli svojou troškou prispieť.

Ale zároveň sme si uvedomili, že nielen v predvianočný čas by sa mali robiť dobré skutky a myslieť vo zvýšenej miere na ľudí, ktorí to potrebujú. Dobré skutky by mal robiť človek po celý rok, a preto si my v LINKu dávame takýto verejný záväzok, že aj v priebehu roka budeme pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Možno to budú krabice odovzdané symbolicky v máji (keď je lásky čas) alebo to bude niečo iné, forma pomoci si nás proste nájde. To, čo vieme naisto, je to, že dobro sa musí šíriť ďalej a že dobro sa šíri exponenciálne.

Viac o spomínanom projekte nájdete na www.kolkolasky.sk.“

Stručne o LINK CoWorking Banská Bystrica

Víziou je vytvoriť priestor, v ktorom môžu ľudia slobodne a tvorivo pracovať, vzdelávať seba i iných, získavať nové kontakty a spoznávať inšpiratívnych ľudí. Vytvára tvorivý a vzdelávací priestor, buduje komunitu a realizuje vzdelávacie, motivačné a kreatívne podujatia, ktoré spájajú podnikateľský, neziskový a verejný sektor v meste. Prináša vzdelávanie, rozvoj, nové témy, odvážne nápady a inšpiruje k pozitívnym zmenám. Hlavnými aktivitami občianskeho združenia sú: – organizovanie vzdelávacích a rozvojových aktivít pre cieľové skupiny (napríklad začinajúci podnikatelia, podnikatelia, podnikavci, študenti, mamičky na/po materskej, neziskové organizácie, malé firmy). V marci 2016 začal organizovať pravidelne networkingové Stretnutia podnikavcov. Od septembra do októbra 2016 bol súčasťou Impact Hub Inkubátora, kde sa dostal medzi top 22 projektov. A od októbra 2016 sa doplnili aj vzdelávacie podujatia, ktoré sa v Banskej Bystrici tešia veľkej obľube. Doteraz LINK CoWorking zorganizoval spolu 85 podujatí, ktorých sa zúčastnilo vyše 1000 ľudí.

Projekt Social Impact Academy v programe ACF – Slovakia

Projekt prináša koncept kontinuálneho vzdelávania mladých ľudí v Banskej Bystrici. Mladí ľudia majú možnosť zúčastniť sa 6 vzdelávacích workshopov (Kurz mladého lídra) s rôznym zameraním rozvíjajúcich ich vedomosti a zručnosti. V druhej časti vzdelávania navrhujú a realizujú verejnoprospešné projekty súvisiace s aktívnym občianstvom a sociálnymi inováciami. Súčasťou projektu sú aj sprievodné podujatia pre účastníkov projektu aj verejnosť. Pridanou hodnotou projektu je jeho osobitosť, rozdelenie na turnusy, kde každý účastník má možnosť sa zapojiť a najmä sa ponúka ďalšia spoluprácu aj po ukončení projektu. Plusom projektu je, že ho realizujú mladí ľudia pre mladých, svojich rovesníkov a tak zabezpečíme jeho atraktivitu. Pridanou hodnou je tiež, že samotné projekty so spoločenským dopadom, ktoré budú realizovať mladí ľudia, zasiahnu rôzne cieľové skupiny a budú mať pozitívny vplyv naprieč viacerými cieľovými skupinami. Mladí ľudia budú inšpiráciou pre svojich rovesníkov i pre svoje okolie, čím sa znásobuje dopad projektu Social Impact Academy. Či už sa budú aktívnejšie zapájať do verejného diania, dobrovoľníčiť alebo vytvoria projekt v téme sociálnych inovácií alebo sociálneho podnikania.

Menu