Projekt Aj Ty si Slovensko.Digital sa stal projektom mesiaca

4.12.2020

Naši EEA and Norway Grants nám každý mesiac zasielajú informačný newsletter o novinkách, zmenách aj pozitívnych správach v rámci grantového programu. Každý mesiac si tiež vyberú jeden z mnohých prebiehajúcich projektov z 15 recipientskych štátov. V decembrovom informačnom bulletine nás okrem obrázka nórkseho nisse (Škandinávska verzia Santa Clausa, škriatok, žijúci pod podlahou domu, jazdiaci na kozách s názvom Julbocker, ktorý rozdává darčeky z vreca deťom a dospelým na Štedrý deň.) potešila aj správa, že projekt nášho grantistu Slovensko.Digital, Aj Ty si Slovensko.Digital bol vybraný ako projekt mesiaca. Tento projekt sa dostane do povedomia mnohých krajín a stane sa inšpiratívnym príkladom dobrej praxe. 

Tím ACF-Slovakia gratuluje a praje mnoho ďalších úspechov.

Ilustračný obrázok nórskeho nisse

Opis projektu z newslettra:

„Slovensko.Digital je občianske združenie založené v roku 2016, ktorého cieľom je zlepšenie kvality digitálnych služieb na Slovensku. Členovia združenia sa zameriavajú na to, aby digitálne služby štátu boli jednoduché, zmysluplné a v súlade s trhovými cenami.

Jedna z ich iniciatív, Red Flags, sa zameriava na monitorovanie obstarávania a implementácie IT projektov zo strany štátu. Slovensko je v procese implementácie mnohých veľkých IT projektov, z ktorých väčšina je spolufinancovaná zo štrukturálnych fondov EÚ. Organizácia angažuje širšiu skupinu IT profesionálov ako dobrovoľníkov, ktorí systematicky hodnotia projekty z niekoľkých hľadísk (napr. proces obstarávania, technická uskutočniteľnosť, hodnota za peniaze a implementácia).

Všetky hodnotenia sú prezentované na ich online portáli. Ak má projekt v určitom aspekte obzvlášť zlé skóre, dostane „červenú zástavu“, ktorá umožní verejným obstarávateľom aj dodávateľom vykonať nevyhnutné opravy. Združenie si vybudovalo dobré pracovné vzťahy s verejnými agentúrami zodpovednými za obstaranie a implementáciu projektov, čím preukázalo hodnotu spolupráce s občianskou spoločnosťou pre štátnych aktérov. Hodnotenia a verejné informácie o projektoch tiež pomohli odhaliť korupciu a nezrovnalosti v obstarávaní. Združeniu sa doteraz podarilo zastaviť implementáciu technicky slabých alebo predražených projektov v hodnote viac ako 300 miliónov EUR.

Ďalšou iniciatívou je portál Navody.Digital, ktorý pomáha občanom orientovať sa v byrokracii prostredníctvom užívateľsky prívetivých sprievodcov zameraných na životné udalosti (napr. kúpa domu, pôrod, atď.). Tieto príručky premieňajú ťažkopádny proces navigácie v rôznych odvetviach byrokracie na jednoduchý postup krok za krokom, čím zlepšujú prístup občanov k verejným službám.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.

Menu