DARUJME 2.0

Od začiatku programu Active Citizens Fund – Slovakia sme sa stretli s množstvom príkladov dobrej praxe a pozitívnych výsledkov z podporených projektov. My sa chceme s vami podeliť o výnimočné príbehy, ktoré zanechali stopu.

Prvým projektom, ktorý vám v tejto mini video sérií chceme predstaviť, mal za cieľ posilniť občiansku spoločnosť cez rozvoj individuálnej filantropie najmä mladých ľudí a cez poskytnutie nových moderných online nástrojov pre organizácie, ktoré im zjednodušia prístup k financiám od individuálnych darcov. Vďaka posilneniu finančných kapacít organizácií sa zvýši ich ukotvenie v spoločnosti a uvoľní im kapacity na výkon primárnej činnosti. Projekt bol podporený v 1. výzve v téme Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti ako strategický grant.

Krátko o projekte: Vďaka DARUJME.sk môžu darcovia jednoducho darovať jednorazové aj pravidelné dary. Organizácie si môžu rýchlo vytvoriť darovaciu stránku, ktorú si umiestnia na svoj web. Vďaka DARUJME.sk si však hlavne môžu budovať vzťahy so svojimi darcami, zapájať ich do príbehu svojej organizácie a spoločne tak napĺňať jej poslanie. Cieľom všetkých aktivít projektu bolo posunúť DARUJME.sk výrazne vpred. Hlavnou aktivitou bola nadstavba darcovskej infraštruktúry. V rámci nej realizátori projektu, Centrum pre filantropiu, naprogramovali od nuly úplne nové DARUJME 2.0, ktoré je postavené na najnovších systémoch a umožňuje kontinuálny rozvoj a pridávanie nových funkcií. Pripravili dlhodobý vzdelávací program fundraisorov, pretože samotný nástroj nestačí – aby dary naozaj prišli, musia ľudia v organizáciách vedieť, ako osloviť darcov. Vďaka projektu pripravili informačnú kampaň o darcovských výzvach, v ktorej realizátori projektu vysvetľovali, čo to je a ako ich využívať na získavanie zdrojov. Pripravili náborovú kampaň, aby sa o možnosti využívať tento systém dozvedelo čo najviac organizácií.

Menu