Pozývame Vás na sériu informačných seminárov k vyhláseným prvým výzvam programu ACF Slovakia.

Na seminároch poskytneme informácie k výzvam vyhlásených v piatich témach programu:

  • Občianska participácia;
  • Obhajoba verejných záujmov;
  • Ľudské práva;
  • Zraniteľné skupiny;
  • Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti

Cieľom seminárov je uvedenie priorít jednotlivých oblastí podpory, predstavenie dokumentov zverejnených v rámci výziev, a upozornenie na možnosti bilaterálnej spolupráce.

Na informačné semináre sa prosím registrujte cez elektronické registračné formuláre!

Miesta, termíny a časy konania seminárov sú nasledovné:

Košice
Technická univerzita v Košiciach
Univerzitný vedecký park TECHNICOM
Zasadacia miestnosť 001-002
Nemcovej 5, 042 00 Košice
08. 11. 2018
10:00 – 13:00
Registrácia tu

Banská Bystrica
AULA  UMB
Kuzmányho 220/1, 974 01 Banská Bystrica
12. 11. 2018
12:30 – 15:30
Registrácia tu

Bratislava
Pistoriho palác
Štefánikova 25, 811 05 Bratislava – Staré Mesto
13. 11. 2018
10:00 – 13:00
Registrácia tu

Tešíme sa na Vás,

Tím ACF Slovakia

Menu