Online seminár pre príjemcov grantov ACF – Slovakia pre 3. výzvu

  1. november 2021

Milí príjemcovia grantov v programe ACF Slovakia,

v nadchádzajúcich mesiacoch vás čaká realizácia projektov. Pre čo najlepšie porozumenie procesov reportovania, vyplácania platieb, pravidiel publicity a pre možnosť vyjasnenia prípadných otázok sme pre vás pripravili online inštruktážny seminár k týmto témam v dvoch termínoch, ktoré sú voliteľné podľa vášho času a preferencie.

  1. termín: 24. november 2021 o 13:00, trvanie do 1,5 hodiny. Prihláste sa hneď, najneskôr do 22. novembra 2021. – Prihlasovanie ukončené. 
  2. termín: 8. december 2021 o 10:00, trvanie do 1,5 hodiny. Prihláste sa na hneď, najneskôr do 6. decembra 2021.

Semináre prebehnú v prostredí Teams. Link na konkrétne stretnutie a pokyny k pripojeniu zašleme prihláseným účastníkom deň pred uskutočnením seminára.

Účasť na tomto seminári odporúčame osobitne tým, ktorí ešte s reportovaním v systéme e-grant nemajú skúsenosti a projekt v programe Active Citizens Fund – Slovakia realizujú po prvýkrát. Radi však privítame aj tých, ktorí s realizovaním projektu u nás skúsenosti už majú, ale radi by si osviežili pamäť v konkrétnych otázkach či častiach pri reportovaní priebežných správ.

V prípade akýchkoľvek otázok k semináru nás kontaktujte na acf@acfslovakia.sk .

Tešíme sa na stretnutie a spoluprácu!
Tím programu ACF

Menu