Medzinárodný advokačný workshop

Pozývame vás na Medzinárodný advokačný workshop, ktorý má za cieľ priniesť a zdieľať know-how v oblasti plánovania advokačných stratégií pomocou efektívnych nástrojov (strom problému, mapovanie kľúčových hráčov).

Tento štvordňový seminár je určený pre zástupcov organizácií občianskej spoločnosti. Ústrednou témou bude tento rok ochrana životného prostredia a klímy, ale metodológia je všeobecne použiteľná aj v ostatných oblastiach, ktorým sa venujete.

Na workshope budete mať možnosť sa stretnúť s kolegami z Estónska, Chorvátska, Poľska a ďalších krajín.

Kedy: 03. – 06. jún 2024
Kde: Kutná Hora, Česká Republika, Dačického dom – Vzdelávacie a prezentačné centrum kultúrneho dedičstva UNESCO

Jazyk: angličtina, preklad sa neposkytuje. V našom prístupe zohľadníme skutočnosť, že nikto z účastníkov, lektorov a hostí nie je rodený hovorca.

Registrovať sa môžete prostredníctvom mailu na jitka.stefkova@osf.cz

Na workshope sa naučíte:

  • ako analyzovať problém vrátane jeho koreňov a dôsledkov,
  • ako vybrať a definovať konkrétny cieľ obhajoby,
  • ako identifikovať kľúčových politických aktérov, ktorí majú vplyv,
  • ako definovať požiadavky a aktivity voči identifikovaným politickým aktérov,

Advokačný workshop bude zameraný predovšetkým na vypracovanie konkrétnych advokačných stratégií. Námety na stratégie prinesiete vy ako účastníci. Využijeme aj nádherné mesto Kutná Hora a navštívime miestne pamiatky. Naším hosťom bude Juraj Rizman, riaditeľ pre komunikáciu a vzťahy s verejnosťou
v Post Bellum Slovakia a bývalý riaditeľ Greenpeace SK.
Tempo počas workshopu bude vychádzať z práce skupín. Konkrétne programy v plánovaných blokoch sa môžu podľa toho upraviť. To isté platí aj pre kratšie prestávky na kávu v rámci blokov.

Podrobný program
1. deň (pondelok): 3. jún
17.30 – 18.00: Príchod účastníkov do Dačického domu
18.00 – 19.00: Otvorenie a zoznámenie sa
19.30: Spoločná večera
2. deň (utorok): 4. jún
9.15 – 9.30 h: Príchod účastníkov do Dačického domu
9.30 – 12.00 h: téma: Advokácia a Analýza problémov
O advokácii
● Výber tém pre advokačné stratégie
● Analýza stromu problémov – 1. časť
12.00 – 13.00: Obed
13.00 – 15.15: Analýza problémov a cieľov
● Analýza stromu problémov – 2. časť
● Definícia cieľov
15.15 – 15.30 h: Vaša spätná väzba na seminár
16.00 – 17.30 h: Hosťujúci rečník
18.30: Spoločná večera
3. deň (streda): 5. jún 
9.15 – 9.30 h: Príchod účastníkov do Dačického domu 9.30 – 12.00 h: Power mapping
● Power mapping (mapa kľúčových aktérov)
● Definovanie požiadaviek voči kľúčovým aktérom
12.00 – 13.00: Obed
13.00 – 15.00: Aktivity
● Navrhovanie aktivít a harmonogramu kampane
15.00 – 15.30: Cofeebreak
15.30 – 17.30 h: Prehliadka mesta
18.30: Spoločná večera
4. deň (štvrtok): 6. jún
9.15 – 9.30 h: Príchod účastníkov do Dačického domu
9.30 – 10.00 h: Finalizácia advokačných stratégií
10.00 – 11.30 h: Prezentácia advokačných stratégií
11.30 – 12.00 h: Záverečné úvahy a rozlúčka
12.00 h: Obed

Lektori a hosťujúci rečník

page3image48158400

Katarína Batková

Katka Batková vyštudovala Právnickú fakultu Trnavskej univerzity a v roku 2011 ukončila aj doktorandské štúdium v odbore európske právo. V súčasnosti je výkonnou riaditeľkou VIA IURIS a v občianskom sektore pôsobí už viac ako 10 rokov. Podieľala sa na vzniku Platformy občianskych organizácií na ochranu občianskeho sektora. Predtým pracovala aj ako právnička v Centre právnej pomoci a v rôznych advokačných kampaniach. Pracovala aj ako asistentka poslanca v slovenskom parlamente, kde sa špecializovala na prípravu legislatívy.

page3image48158608

Štěpán Drahokoupil

Štěpán je programovým manažérom českého Advokačného fóra OSF Praha. Pracuje ako konzultant a lektor v oblasti advokacie. Predtým mal na starosti advokačnú kampaň za inkluzívne vzdelávanie v Českej republike, tiež pre OSF Praha. Pôsobil tiež ako asistent senátora. Vyučuje na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej, kde absolvoval doktorandské štúdium v odbore politológia.

page4image47781984
Juraj Rizman
Juraj je riaditeľom pre komunikáciu a vzťahy s verejnosťou v spoločnosti Post Bellum (SK). Pôsobil ako člen Rady vlády SR pre mimovládne organizácie. Predtým pôsobil ako riaditeľ Greenpeace Slovensko a projektový koordinátor v organizácií VIA IURIS.

Medzinárodný advokačný workshop je podporený z regionálnej spolupráce programu Active Citizens Fund, ktorý je realizovaný v rámci Fondu EHP a Nórska 2014 – 2021. V Českej republike spravuje program konzorcium Nadace OSF, Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautského institutu. Active Citizens Fund na Slovensku spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou.

 

Menu