Medzinárodná konferencia Inkluzívne vzdelávanie v čase rastúcej exklúzie.

24.10.2022

6. a 7. októbra 2022 sa v bratislavskom Lindner Hotel Gallery Central uskutočnila medzinárodná konferencia Inkluzívne vzdelávanie v čase rastúcej exklúzie. Konferencia prebehla ako súčasť Regionálnych iniciatív pre občiansku spoločnosť programu Active Citizens Fund Slovakia v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska. Medzinárodnými partnermi boli Nadace Open Society Fund Praha z Českej republiky, Open Society Institute – Sofia z Bulharska a The European Wergeland Centre (EWC) z nórskeho Osla.

Zdroj: Nadácia pre deti Slovenska (https://www.rcsiconference.sk/)

Zdroj: Nadácia pre deti Slovenska (https://www.rcsiconference.sk/)

 

Cieľom konferencie bolo poukázať na skutočnosť, že aktuálny vzdelávací systém na Slovensku stále nezodpovedá potrebám všetkých detí a zároveň diskutovať o tom, čo nás delí od želaného stavu. Prístupy zahraničných, ale aj slovenských partnerov, inšpirovali vyše 70 zástupcov inštitúcií z rezortu vzdelávania a z mimovládnych organizácií k ďalšej práci smerujúcej k inkluzívnejšej spoločnosti.

Zdroj: Nadácia pre deti Slovenska (https://www.rcsiconference.sk/)

 

Výstupy konferencie nájdete na webe: https://www.rcsiconference.sk/ v časti Presentations and photos. Osobitne upozorňujeme na štúdiu Ľudské práva na slovenských a nórskych školách, Ako to vidia deti, ktorú na konferencii prezentovala Elena Gallová Kriglerová. Analýza vznikla v spolupráci Centra pre výskum ethnicity a kultúry a University of South-eastern Norway s podporou bilaterálneho fondu Active Citizens Fund Slovakia.

Zdroj: Nadácia pre deti Slovenska (https://www.rcsiconference.sk/)

Zdroj: Nadácia pre deti Slovenska (https://www.rcsiconference.sk/)

Menu