Budúcnosť financovania aktivít MVO
Konferencia v rámci iniciatívy budovania kapacít MVO

Pozývame vás na konferenciu k téme viaczdrojového financovania aktivít MVO, kde sa dozviete „Ako sa nestať závislý na verejných zdrojoch financovania“. Pokúsime sa vo vás prebudiť podnikateľského ducha, povieme vám, kto vám s rozbehom takýchto aktivít pomôže a o svoje skúsenosti sa s nami podelia naši priatelia z mimovládneho sektora. Na záver vám ponúkame možnosť sa zúčastniť dvoch praktických workshopov.

Konferencia sa uskutoční 15. februára od 9.00 do 17.00 v priestoroch 365.labb v Banskej Bystrici.

Program:

09:00 – 10:00   Registrácia účastníkov

10:00 – 10:15     Otvorenie konferencie –  Peter Medveď, Nadácia Ekopolis

10:15 – 11:30      Viaczdrojové financovanie aktivít MVO – panelová diskusia

Peter Medveď, Nadácia Ekopolis

                                            Richard Fekete, Slovenská sporiteľna, a.s./Akadémia sociálnej ekonomiky, o.z.

                                            Claudia Alner, CB ESPRI

                                            Zuzana Suchová, Donio n.f.

                                            Tomáš Vida, Nadácia AEVIS

11:30 – 11:45         Prestávka

11:45 – 13:00        Ako to vyzerá v praxi? – krátke prezentácie

Drevenô koliesko

                                            Kultúrno-kreatívne centrum Kláštor

                                            VIA IURIS

                                            Združenie STORM

13:00 – 14:30         Obed

14:30 – 15:15           Budúcnosť financovania aktivít MVO – aktuálne možnosti financovania aktivít MVO

Miroslav Mojžiš, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

                                            Richard Fekete, Slovenská sporiteľňa, a.s./Akadémia sociálnej ekonomiky, o.z.

                                            Claudia Alner, CB ESPRI

                                            Zuzana Suchová, Donio n.f.

15:15 – 15:30             Prestávka – presun na workshopy

15:30 – 17:00            Workshopy:
A) Silná komunikácia = rast zdrojov, Radka Nováková

Čo sa na worskope naučíme:

 • prečo je dôležité integrovať fundraising do celej organizácie a cestu ako nadchnúť ostatných zamestnacov a zamestnankyne
 • ako môžeme pracovať s komunitou ľudí okolo vašej organizácii
 • čo to je lead generation, prečo je dôležité stále komunitu rozširovať
 • prečo je dôležitá transparentná komunikácia voči stakeholdrom a celkovo ako silná komunikácia zohráva rolu v zabezpečení zdrojov pre organizáciu
 • základné piliere pri budovaní vzťahu s donormi (firemný/major/individuálny a pod..)
 • čo to vlastne znamená starostlivosť o darcov a darkyne, ako si vybudovať vzťah a dôveru vo vašu činnosť a koľko kapacít je na to potrebných
 • vypracujeme si „donor journey“, tipy ako komunikovať a aké nástroje používať, aby sa z podporovateľstva stali pravidelný individuálny darci a darkyne

B) Odolný finančný plán, Peter Mészáros

 • v rámci workshopu sa pozrieme na možnosti financovania mimovládnych neziskových organizácii spôsobom vlastnej zárobkovej činnosti,
 • našu pozornosť zameriame na celkový príjmový mix organizácie s dôrazom na trhové zdroje príjmu a zodpovedajúce daňové režimy,
 • zoznámime sa bližšie s konceptom sociálneho podnikania v prostredí MVO a tvorbou „podnikateľského“ plánu, ktorého neodmysliteľnou súčasťou je i odolný finančný plán,
 • ovieme si čo je finančný plán, aký je jeho význam v širších rámcoch podnikateľského plánu a v posúdení a nastavení celkovej ekonomickej udržateľnosti a životaschopnosti organizácie.

Na konferenciu je potrebné sa prihlásiť najneskôr do 06.2.2023 cez registračný formulár. Počet účastníkov je limitovaný na 1 predstaviteľa za 1 organizáciu. Vaša účasť bude potvrdená e-mailom.

 

Konferenciu realizujeme v rámci programu Active Citizens Fund – Slovakia, grantového programu zameraného na posilnenie občianskej spoločnosti, podporu aktívneho občianstva a zlepšenie postavenia zraniteľných skupín na Slovensku.

Menu