Alokácia pre Mikrograntový fond programu ACF-Slovakia je vyčerpaná

Vážení záujemcovia o podporu projektu v Mikrograntovej výzve programu Active Citizens Fund – Slovakia,

oznamujeme Vám, že finančná alokácia pre priebežne otvorenú výzvu „Mikrograntový fond“ (https://acfslovakia.sk/vyzvy/obcianska-participacia-mikrogrant/), zameranú na pružnú reakciu na vznikajúce potreby počas implementácie programu ACF-Slovakia bola k 20.1.2021 vyčerpaná a výzva je týmto dňom uzavretá.

V prípade záujmu o podporu v programe ACF-Slovakia, sledujte našu webovú stránku www.acfslovakia.sk alebo náš Facebook: Active Citizens Fund-Slovakia, kde čoskoro vyhlásime 3. výzvy našich tém, v ktorých sa budete môcť uchádzať o grant.

Tím ACF

Menu