Workshop budovania kapacít v Aténach

Koncom novembra, od 21. do 25., sa opäť stretli operátori fondov ACF spolu s donormi, tentokrát na workshope budovania kapacít v Aténach. Počas prvých dvoch dní odznelo viac ako 20 príkladov dobrej praxe prostredníctvom prezentácií operátorov fondov ACF. Jednotlivé organizácie sa mohli inšpirovať a bližšie sa oboznámiť s programami prebiehajúcimi v iných štátoch. Tieto prvé dni slúžili aj na zoznámenie sa a networking zástupcov organizácií. Ďalšie tri dni boli venované workshopom, kde účastníci získali dôležité informácie z oblasti trénovania, budovania kapacít a fundraisingu.

Ďakujeme organizátorom a aj účastníkom tohto workshopového týždňa za podnetné diskusie a množstvo užitočných informácií. Tešíme sa na ďalšie stretnutie!

 

Menu