Tí, čo zanechali stopu – Organizácie občianskej spoločnosti na Slovensku: Výzvy a perspektívy
Bolo už niekedy mimovládnemu neziskovému sektoru na Slovensku dobre? S akými výzvami sa aktuálne stretáva občianska spoločnosť na Slovensku? Aká je (ak je) pripravenosť, koordinovanosť a solidarita v neziskovom sektore na Slovensku? Na tieto a aj ďalšie iné otázky sme hľadali odpovede spolu s našimi rečníkmi v priestoroch banskobystrickej Záhrady. 19.júna sa tu stretli organizácie občianskej spoločnosti z rôznych kútov Slovenska.
Podujatie tematicky nieslo názov “Tí, čo zanechali stopu – Organizácie Občianskej spoločnosti na Slovensku: Výzvy a perspektívy” a prinieslo množstvo inšpirácie, nových poznatkov a príležitostí na diskusiu.

Atmosféra podujatia

Podujatie reflektovalo priebeh programu Active Citizens Fund – Slovakia, ktoré podporovalo slovenské občianske organizácie pri zapájaní občanov do rozhodovania a do tvorby verejných politík, v snahách o vytváranie lepších podmienok pre dobrú správu vecí verejných, pri ochrane ľudských práv a poskytovaní občianskeho vzdelávania a pri zlepšení postavenia zraniteľných skupín v spoločnosti. Zároveň bolo príjemným uzatvorením programu Active Citizens Fund Slovakia, ako celku.

Prednášok a diskusií sa zúčastnilo dokopy 49 účastníkov, grantistov programu Active Citizens Fund – Slovakia, z rôznych neziskových organizácií z celého Slovenska.

Okrem 13 rečníkov zo Slovenska sme mali možnosť a česť privítať na podujatí aj rečníčku z českého Glopolisu, Janu Miléřovú a rečníka z chorvátskej Zaklada za ljudska prava i solidarnost, Ivana Blaževića.

Program a hlavné body podujatia

Peter Medveď, Nadácia Ekopolis

Účastníkov privítal Peter Medveď z Nadácie Ekopolis, ktorý poskytol vhľad do priebehu programu Active Citizens Fund – Slovakia. Po úvodnom slove nasledovala séria prednášok a panelových diskusií, ktoré sa zameriavali na rôzne aspekty občianskej spoločnosti.

Hlavné časti programu zahŕňali:

  • Prednáška o sociálnej kohézii: Hugo Gloss z DEKK Inštitútu predstavil dôležité témy týkajúce sa sociálnej súdržnosti so zreteľom na slovenskú spoločnosť

Hugo Gloss, DEKK Inštitút

  • Prednáška o občianskej spoločnosti v Chorvátsku a Česku: Jana Miléřová z českej Glopolis a Ivan Blažević z chorvátskej Solidarna – zaklada za ljudska prava i solidarnost priniesli pohľady na situáciu – ako je na tom občianske spoločnosť vo vybraných krajinách

Ivan Blažević (SOLIDARNA – Zaklada za ljudska prava i solidarnost, Chorvátsko), Jana Miléřová (Glopolis, Česko)

  • Priestor pre grantistov: 2 diskusné panely s názvom “Staráme sa: o veci verejné, o tých, ktorí to potrebujú aj o vlastný rozvoj” a s názvom “Strážime: Ľudské práva a právny štát” boli diskutované za účasti organizácií ako Kino Úsmev, Združenie STORM, Otvor dvor o.z., Dúha na východe, Centrum Slniečko a VIA IURIS

Zľava: Natália Centková (CINEFIL), Richard Petro (OTVOR DVOR), Pavol Ščasný (Združenie STORM), Róbert Vancel (Inštitút pre Demokraciu pri UMB)

Zľava: Katarína Batková (VIA IURIS), Róbert Furiel (Dúha na východe), Mariana Kováčová (Centrum Slniečko), Róbert Vancel (Inštitút pre Demokraciu pri UMB)

  • ACF Slovakia očami evaluátorov: Krajinka, s.r.o. poskytla pohľad na program Active Citizens Fund – Slovakia z iného uhla pohľadu, z pohľadu hodnotiteľov. Priniesla tiež množstvo zaujímavých a faktických informácií vyplývajúcich zo zberu dát pri hodnotení programu.

Lýdia Marošiová, Krajinka, s.r.o.

  • Výzvy a perspektívy neziskového sektora na Slovensku: panelová diskusia: Peter Medveď z Nadácie Ekopolis, Laura Dittel z Karpatskej nadácie a Ján Orlovský z Platformy pre demokraciu diskutovali o výzvach a perspektívach neziskového sektora na Slovensku a odpovedali aj na takéto otázky: Ako hodnotíte pripravenosť, koordinovanosť a solidaritu v neziskovom sektore na Slovensku? Moderátora, Róberta Vancela.

Zľava: Peter Medveď (Nadácia Ekopolis), Laura Dittel (Karpatská nadácia), Ján Orlovský (Platforma pre demokraciu), Róbert Vancel (Inštitút pre Demokraciu pri UMB)

Podujatie bolo ukončené koncertom talentovanej speváčky Lary Abou Hamdan, ktorý sa niesol v príjemnej atmosfére a uzavrel deň plný inšpiratívnych momentov.

Ďakujeme všetkým účastníkom, prednášajúcim za ich príspevky a účasť. Tešíme sa na ďalšie stretnutia a pokračovanie v diskusiách o dôležitých témach občianskej spoločnosti na Slovensku.

Registrácia

 

Na podujatí bola predstavená aj záverečná brožúra podujatia, ktorej obsahom sú grafy, zoznam podporených projektov, príklady dobrej praxe a reflektuje celkový priebeh programu ACF – Slovakia. Túto brožúru nájdete na tomto linku

Videozáznam z podujatia si môžete pozrieť tu 👇

 

Menu