Naše stopy: Slovensko.Digital

6.9.2023

Na otázky odpovedá:

Petra Plesníková
komunitná manažérka

Ako vnímate realizáciu projektu „Aj Ty si Slovensko.Digital“ s odstupom času?

Projekt nám umožnil realizovať kľúčové aktivity nášho združenia, informovať a aktívne zapájať ľudí z komunity do dôležitého rozvoja našich portálov ako sú Lepšie služby, Red Flags a Návody.Digital. Prostredníctvom nich sa nám tak dlhodobo a systematicky darí dohliadať na významné štátne IT projekty, a zároveň s pomocou našich dobrovoľníkov, nastavovať zrkadlo toho, ako by podľa nás mali vyzerať a fungovať elektronické služby štátu v 21. storočí.

7. narodeniny Slovensko.Digital

Ako sa Váš projekt „Aj Ty si Slovensko.Digital“ vyvinul po skončení podpory z programu Active Citizens Fund – Slovakia? 

Po skončení sme aj naďalej realizovali aktivity, ktorých pravidelnosť sme počas projektu zaviedli. Je pre nás kľúčové, stretávať sa s našimi členmi, dobrovoľníkmi, a tiež širšou verejnosťou počas roka aj osobne.

Aké výsledky ste vďaka projektu „Aj Ty si Slovensko.Digital“ dosiahli? 

Do rôznych aktivít projektu sa nám podarilo zapojiť 493 ľudí z našej komunity. Realizovali sme 22 podujatí, z ktorých 7 prebehlo online a zvyšných 15 osobne pri formálnych ale aj menej formálnych príležitostiach s našimi členmi, dobrovoľníkmi, odbornou aj laickou verejnosťou. V rámci našej vlakovej watchdogovej aktivity Red Flags sa nám podarilo pripraviť nový nástroj tzv. “register projektov”, ktorým monitorujeme všetky štátne IT projekty.

Hackday Slovensko.Digital

Boli ste schopní naplniť ciele, ktoré ste si na začiatku realizácie projektu „Aj Ty si Slovensko.Digital“ stanovili? 

Naše ciele sme dokázali naplniť aj v tejto výzve, dokonca pri niektorých merateľných ukazovateľoch sme dosiahli väčšie počty ako sme si pôvodne stanovili.

Aké úspechy ste vďaka projektu „Aj Ty si Slovensko.Digital“ a podpore Active Citizens Fund – Slovakia dosiahli?

Konečne sa nám podarilo spraviť redesign homepage portálu Návody.Digital. Zamerali sme sa aj na podnikateľov a pripravili sme aplikáciu, ktorá výrazne zjednodušila povinnosť zápisu rodného čísla do obchodného registra, ktorú využilo viac ako 3 000 ľudí. Vylepšili a aktualizovali sme aplikáciu na podanie daňového priznania ‘Priznanie.Digital’, ktorú využilo viac ako 5 000 ľudí, a tiež sme pripravili 6 nových návodov ako zvládnuť byrokraciu online. V “registri projektov” Red Flags sme pripravili nástroj pre novinárov, odbornú ako aj laickú verejnosť, ktorým môžeme monitorovať všetky štátne IT projekty v akejkoľvek ich fáze.

Stretnutie komunity Slovensko.Digital

Aké skúsenosti ste, ako organizácia, získali vďaka realizovanému projektu „Aj Ty si Slovensko.Digital“? 

Aj v rámci programu ACF – Slovakia sme sa utvrdili v tom, že naše aktivity smerujúce k zlepšeniu elektronických služieb štátu, do ktorých “vťahujeme” komunitu Slovensko.Digital resp. širokú verejnosť nás stále baví a napĺňa a aj keď v niektorých službách štátu svitá na lepšiu budúcnosť, neustále vidíme priestor na zlepšenie a nepoľavujeme vo svojich aktivitách.

Aké konkrétne výhody a príležitosti vám program Active Citizens Fund – Slovakia poskytol? 

Program nám okrem samotnej finančnej pomoci poskytol tiež významnú kredibilitu. Veľmi si vážime, že sa nám podarilo získať podporu v 1. aj 3. výzve programu ACF – Slovakia. Program nám pomohol realizovať naše kľúčové watchdogové aktivity a tiež posilniť budovanie komunity a participáciu občanov na dôležitých témach.

Ako hodnotíte spoluprácu v rámci programu Active Citizens Fund – Slovakia?

Spolupráca s ACF – Slovakia bola pozitívnou skúsenosťou od samotného začiatku, počas prípravy projektu, jeho realizácie ako aj následného reportovania. Vždy sme ochotne dostali potrebnú podporu a usmernenie, ktoré sme potrebovali. Sami sme sa pritom zlepšovali vo vlastných formuláciach pri tvorbe ďalších grantových výziev, organizovanosti, disciplíne a dôslednosti.

Video záznam z osláv 7. narodenín organizácie Slovensko.Digital:

Ak máte záujem sa viac dozvedieť o organizácii, navštívte web slovensko.digital

Slovensko.Digital pomáha aj podnikateľom

Menu