Naše stopy: CoWorking Banská Bystrica

20.3.2023

Eva  Ščepková (štatutárka občianskeho združenia CoWorking Banská Bystrica)

Ako vnímate realizáciu projektu LINK Academy s odstupom času?

Je to už pomaly rok, čo sme ukončili náš projekt LINK Academy. Keď sa obzrieme späť, tak sme stále presvedčení, že realizovať tento projekt bolo skvelé rozhodnutie a sme radi, že získal aj podporu z ACF – Slovakia.

Aké výsledky ste v rámci projektu LINK Academy dosiahli? 

Projekt LINK Academy sme realizovali od novembra 2021 do marca 2023. Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť komplexný vzdelávací a rozvojový program za účelom podpory rozvoja sociálnych a profesijných kompetencií mladých ľudí, ako aj ich úspešnejšieho uplatnenia sa na trhu práce. Podarilo sa nám zrealizovať 7 turnusov vzdelávacieho a rozvojového programu, ktorým prešlo spolu 217 mladých ľudí. Do projektu sa zapojili 3 stredné školy v Banskej Bystrici, a to Stredná priemyselná škola J.Murgaša, Obchodná akadémia a Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu.

Zdroj: CoWorking Banská Bystrica

Účastníci absolvovali workshopy na témy ako Prezentačné zručnosti, Time manažment, Projektový manažment, Copywriting, či Rečový workshop. Následne dobrovoľníčili v rámci školského projektu, ktorý si sami vymysleli a naplánovali. Účastníci zvyšných 4 turnusov dobrovoľníčili vo vybraných neziskových organizáciách, v rámci ktorých aplikovali získané zručnosti v praxi.

Zdroj: CoWorking Banská Bystrica

Aké úspechy ste projektom dosiahli?

V rámci projektu sme zrealizovali 1. banskobystrický hackathon. Oslovili sme 3 inštitúcie – Úrad priemyselného vlastníctva SR, Banskobystrický samosprávny kraj a mesto Banská Bystrica, ktoré dali zadanie pre účastníkov.

Zdroj: CoWorking Banská Bystrica

Účastníkmi boli nielen mladí ľudia zapojení do vzdelávacieho programu, ale aj verejnosť. Účastníci mali 24 hodín na vyriešenie vopred určeného zadania, ktoré sa týkalo marketingu alebo IT. Počas projektu sme nahrali 16 podcastov s inšpiratívnymi ľuďmi, ktoré je možné si vypočuť na Spotify pod názvom LINK talky.

Ďalším výstupom projektu je inovatívna vzdelávacia webová platforma www.linkacademy.sk, ktorá poskytuje systematický prístup k neformálnemu vzdelávaniu v rámci dlhodobých  vzdelávacích a rozvojových programov. Účastníci a účastníčky našich akadémií a dlhodobých vzdelávacích programov sa vedia dostať k potrebným informáciám, vzdelávať sa, networkovať, spájať a získavať ďalšie inšpirácie.

Aký bol/je prínos Vášho projektu pre cieľové skupiny a okolie? 

Pozitívny dopad projektu vidíme v dvoch rovinách. Prvý sa týka konkrétnej skupiny mladých ľudí, ktorí boli účastníkmi projektu. Zlepšili si svoje zručnosti a získali nové vedomosti a kompetencie ako podnikavosť, inovatívnosť a tvorivosť v reálnej praxi. Neziskové organizácie, ktoré poskytli reálne zadania, boli v úzkom kontakte s účastníkmi a ukázali im tak priamo v reáli fungovanie organizácie. Po absolvovaní tohto komplexného vzdelávacieho a rozvojového programu sú mladí ľudia pripravení založiť, viesť občianske združenie, či rozbehnúť vlastný projekt.

Ďalším pozitívnym dopadom projektu je skutočnosť, že mladí ľudia sú inšpiráciou pre svojich rovesníkov i pre svoje okolie, čím sa znásobuje dopad projektu.

Zdroj: CoWorking Banská Bystrica

Ako sa Váš projekt vyvinul po skončení podpory z programu ACF – Slovakia? 

Vnímame, že téma podpory a rozvoja mladých ľudí je v dnešnej dobe stále aktuálna a po covidovej dobe ešte naliehavejšia. Dať priestor mladým ľuďom zlepšiť zručnosti, nabrať skúsenosti a spoznať proaktívnych rovesníkov je podľa nás veľmi prospešné. Takéto dlhodobé programy im pomôžu nájsť ich talenty, v čom sú dobrí a ukázať im možnosti, ktoré život ponúka.

Zdroj: CoWorking Banská Bystrica

V budúcnosti chceme určite zrealizovať ďalšie turnusy rozvojového programu pre mladých ľudí. Máme už pár zlepšovákov a aktivít, ktoré tam chceme doplniť, aby sa naša LINK Academy posunula zas o level vyššie.

Aké skúsenosti ste získali v rámci programu ACF – Slovakia vy – ako organizácia? 

Aj pre naše občianske združenie priniesla realizácia projektu niekoľko benefitov. Členky nášho tímu získali skúsenosti z organizovania podujatí a zlepšili sa v time manažmente.

A taktiež sme získali skúsenosti z marketingu a z manažovania sociálnych sietí. Ako organizácia sme si vybudovali počas projektu dobré vzťahy s vybranými strednými školami a tiež prehĺbili spoluprácu s Mestom Banská Bystrica a Banskobystrickým samosprávnym krajom.

Video z projektu LINK Academy:

Menu