Vzdelávací program novej generácie sociálnych inovátorov a inovátoriek BeTheChange pozná svojich víťazov.

Vo štvrtok 16.12.2021 počas online finále porota BeTheChange vyberala najlepšie projekty spomedzi 10 súťažných projektov. Po neľahkom rozhodovaní sa porota namiesto pôvodne plánovaných troch nakoniec rozhodla oceniť štyri tímy. Vytvorením špeciálnej ceny porota ocenila samostatne projekt EcoButt. Pri hodnotení prihliadala na inovatívnosť, realizovateľnosť, dopad a presvedčivosť tímov s dôrazom na pokrok, ktorý počas inkubátora urobili.

  • Špeciálnu cenu ASE získal EcoButt (Hugo Repáň)
  •  1. miesto a 2000 EUR získal projekt Za hranice s hudbou (Ester Wiesnerová, Mária Reháková a Lenka Molčányiová)
  • 2. miesto a 1000 EUR získal projekt Kunstkamera (Lujza Paljusová)
  • 3. miesto a 500 EUR získal projekt Woke (Lucia Drobná, Matúš Sukeľ)

Všetci desiati finalisti zároveň získali celoročné členstvo v Coworking Cvernovka a možnosť využívať služby, ktoré ponúka.

“Od Nadácie Ekopolis zároveň každý z 10 finalistov získal 1000 eur na mentoring s vybraným lektorom. Vďaka dodatočnému financovaniu tak program BeTheChange pokračuje ďalej. Na jar prirodzene nadviaže na medzinárodný inkubačný program Social Impact Award, ktorý tiež realizuje KOLABO,“ povedala Michala Hrnčiarová, predsedníčka občianskeho združenia KOLABO a zakladateľka Coworking Cvernovka, kde program BeTheChange prebiehal.

Projekty, na ktorých študenti pracovali, prispejú k pozitívnej spoločenskej zmene. Potvrdili tak, že oblasť sociálneho podnikania je široká a okrem sociálnych tém sa zameriava aj na kultúru, vzdelávanie, či ekológiu.

Potvrdzujú to aj ocenené projekty. Hugo Repáň predstavil projekt EcoButt, ktorý sa venuje recyklácii cigaretových filtrov a ich následnému spracovaniu do granulátu, ktorý sa používa do ciest a chodníkov. Projekt Za hranice s hudbou, za ktorým stojí Ester Wiesnerová, Mária Reháková a Lenka Molčányiová, plánuje do roku 2025 na Slovensku otvoriť novú, modernú vysokú školu zameranú na moderné štýly hudby. Projekt Lujzi Paljusovej s názvom Kunstkamera má priblížiť galerijnú a múzejnú tvorbu širšej verejnosti. Študentská marketingová agentúra WOKE Lucie Drobnej a Matúša Sukeľa pomáha neziskovým organizáciám a spoločensky prospešným projektom s marketingom a študenti vďaka nej získavajú prax.

Porotu programu tvorili Michaela Pobudová, riaditeľka Mareena, Julián Gerhart, spoluzakladateľ a CEO Zmudri.sk, Katarína Hutyrová, zakladateľka Nosene, Milan Polešenský, Koordinátor aktivít pre podporu práce s mládežou, Iuventa a Richard Fekete z OZ Akadémia sociálnej ekonomiky a senior špecialista pre neziskový sektor v Slovenskej sporiteľni, ktorý spolu s kolegami a kolegyňami počas programu poskytovali pro bono mentoring a vzdelávanie.

BeTheChange je intenzívny 3-mesačný vzdelávací program, ktorý v sebe spája teoretickú časť s praktickou. Šesť vzdelávacích modulov je navrhnutých tak, aby poskytli komplexný rozvoj podnikateľských zručností. Program otvára modul zameraný na definovanie sociálneho podnikania, mladí ľudia sa tu tiež oboznamujú s dôležitosťou definovania misie, vízie a hodnôt organizácie a s nevyhnutnosťou dobre nastaveného akčného plánu. V druhom module sa sústreďujú na tvorbu finančného plánu, zdroje financovania, formy podnikania či vstup investora. V ďalšom module rozvíjajú svoje obchodné a vyjednávacie zručnosti. Vedomosti z marketingu so zameraním na nízkonákladový marketing a branding si osvojujú vo štvrtom module. Piaty modul je zameraný na rozvoj líderských zručností a posledný, šiesty, rozvíja ich kreativitu, učí ich pracovať so stresom a ako byť viac rezilientným. Okrem prednášok a workshopov sa študenti cez formát Social Nights mali možnosť stretnúť a rozprávať s úspešnými sociálnymi inovátormi a inovátorkami ako Miriam Šichmanová z Mile, Katarína Hutýrová z Nosene, Kristína Serafin Hudeková zo Živice a Michaela Pobudová z Mareena. Rovnako sa mohli zúčastniť exkurzie inovatívneho podniku HAUSNATURA – prvej mestskej hydroponickej farmy na Slovensku.

Viac o porote, lektoroch a lektorkách sa dozviete na webovej stránke BeTheChange.

Menu