V bulharskej Sofii sa zišli odborníci a organizácie občianskej spoločnosti zo 7 krajín Európy.

Operátori programu Active Citizens Funds Bulharska, Česka, Estónska, Litvy, Poľska a Slovenska pod vedením bulharskej organizácie Open Society Insitute – Sofia zorganizovali v dňoch 6. – 8. júna 2023 pre organizácie občianskej spoločnosti dvojdňovú konferenciu na tému „The Role of Civil Society in Countering Disinformation and Promoting Media Literacy“.

Cieľom konferencie bolo preskúmať charakter a rozsah problémov, načrtnúť nadnárodné a národné špecifiká a možné riešenia, prístupy a nástroje potrebné na ich neutralizáciu so špeciálnym zreteľom na úlohu občianskej spoločnosti, ako aj na napätie medzi bojom proti škodlivým dezinformáciám a slobodou prejavu v demokratickom kontexte so zameraním na strednú a východnú Európu. Konferencia bola organizovaná v rámci Fondu pre regionálnu spoluprácu programu Active Citizens Fund, ktorý je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie. ACF na Slovensku spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou.

Bývalý americký prezident Barak Obama v apríli 2022 v rozhovore pre časopis Atlantic uviedol, že ho najviac znepokojuje „miera, do akej sa informácie, dezinformácie a dezinformácie stávajú zbraňou“, a dodal, že „podcenil mieru, do akej sú voči nim demokracie zraniteľné“.

V súčasnosti čelíme rastúcej výzve falošných správ a súvisiacich javov, ktoré podkopávajú dôveru, podnecujú polarizáciu v spoločnostiach a v konečnom dôsledku vedú k erózii demokracie. Európska únia uznala tento problém a sama prijala definície, podľa ktorých:

Dezinformácie sú „preukázateľne nepravdivé alebo zavádzajúce informácie vytvorené, prezentované a šírené s cieľom dosiahnuť ekonomický zisk alebo zámerne oklamať verejnosť“

a

Dezinformácia je preukázateľne nepravdivá informácia, ktorá sa šíri bez úmyslu zavádzať a často sa zdieľa, pretože používateľ verí, že je pravdivá.

Úpadok tradičných médií a vzostup sociálnych médií znamenal v tomto procese zlom. Pandémia Covid-19 so sebou priniesla „infodémiu“. Ruská vojna na Ukrajine turbodúchala dezinformačnú kampaň s útokmi na zdravý rozum a citlivosť, manipulovala s faktami, usilovala sa o potlačenie európskej reakcie, vytvárala a využívala rozpory v našich spoločnostiach so škodlivým účinkom. Krajiny strednej a východnej Európy sú v tomto smere svedkami špecifických výziev, keďže vo viacerých krajinách sú stále krehké inštitúcie, občianska spoločnosť, sloboda médií a problémy s právnym štátom a sú obzvlášť terčom ruských dezinformačných snáh.

Účastníci konferencie mali možnosť si počas 2 dní vypočuť 24 odborníkov zo 7 organizátorských krajín. Špeciálnymi hosťami a rečníkmi boli Ivan Krastev a Christo Grozev, ktorý sa na konferenciu pripojili online.

Program sa zaoberal tromi hlavnými otázkami:

_Ako identifikovať dezinformácie a súvisiace javy z hľadiska mechanizmov šírenia, oslovovania a ovplyvňovania občanov v novom kontexte vojny na Ukrajine?

_Ako reagovať na výzvy v krátkodobom a strednodobom horizonte vrátane diskusie o reguláciách, strategickej komunikácii, overovaní faktov, tvorbe obsahu či iných prístupoch?

_Ako pripraviť našu spoločnosť v dlhodobom horizonte prostredníctvom mediálnej gramotnosti a súvisiacich nástrojov?

Konferenciu uzavreli 2 paralelné workshopy, v rámci ktorých sa diskutovalo v dvoch hlavných témach – Dezinformácie a Mediálna gramotnosť o najaktuálnejších otázkach, ale najmä a príkladoch dobrej praxe a skúsenostiach, ktoré priniesli pozitívne výsledky. Záverom si skupiny vymenili na tieto témy vzájomné odporúčania.

Ako ďalší s výstupov konferencie sa pripravuje porovnávacia správa o naratívoch, aktéroch a mechanizmoch dezinformácií v strednej a východnej Európe.

Ako spoluorganizátori sa veľmi tešíme z početnej účasti nórskej delegácie a zástupcov Norwegian Helsinki Committee. Všetkým účastníkom, rečníkom, našim spoluorganizátorom a hlavnému organizátorovi, Open Society Institute – Sofia a donorom, ďakujeme.

Menu