Sumarizácia prijatých žiadostí v 2.výzve

23.1.2020

22.1.2020 bola v programe ACF Slovakia uzávierka prijímania žiadostí v druhom kole otvorených výziev v piatich témach. Ďakujeme všetkým žiadateľom za predložené projekty.

Prihlásených máme spolu 193 žiadostí. Sumár prijatých žiadostí v jednotlivých témach je nasledovný:

Téma 1 Občianska participácia: 
základný – 20 

Téma 2 Obhajoba verejných záujmov:
strategický – 14;
základný – 8

Téma 3 Ľudské práva:
strategický – 11;
základný – 19

Téma 4 Zraniteľné skupiny: 
malý grant – 42;
základný grant – 31

Téma 5 Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti: 
strategický – 14;
základný – 34

V nasledujúcich dňoch prebehne administratívna kontrola žiadostí. Projekty, ktoré splnia kritériá administratívnej oprávnenosti budú postúpené na hodnotenie odborným hodnotiteľom a výberovým komisiám. Predpokladaný termín na ukončenie hodnotenia prijatých žiadostí je do konca apríla a realizácia vybratých projektov sa začne v máji 2020.

Zoznamy konkrétnych prijatých žiadostí zverejníme v priebehu najbližších dní.

Menu