Sumarizácia prijatých žiadostí o grant v rámci druhej výzvy v programe Active Citizens Fund – Slovakia

20. február 2020

Prehľad všetkých prijatých žiadostí v druhej výzve programu Active Citizens Fund – Slovakia nájdete na stiahnutie tu:

Menu