Program ACF Slovakia zverejňuje otvorenú výzvy na realizátora preddefiniovaného projektu “Rozvoj a využitie životných zručností mladých ľudí”

19. september 2019

Mladí ľudia na Slovensku nemajú vždy dostatok možností zmysluplne prispevať k rozvoju svojich komunít. Stále je u nás nedostatok programov a projetov, ktoré by podporili účasť mladých ľudí na verejnom živote, poskytli im príležitosti byť užitočnými pre svoje komunity a príležitosti osvojiť si praktické zručnosti, využiteľných pri prospešných aktivitách a v budúcom živote. 

Preddefinovaný projekt “Rozvoj a využitie životných zručností mladých ľudí” má cieľ prispieť k účasti mladých ľudí na občianskych aktivitách cez rozvoj ich kompetencií v oblasti riadenia projektov a rozvojom ich sociálnych zručností a zároveň umožniť im uplatniť získané zručnosti prostredníctvom realizácie praktických aktivít priamo v ich komunitách. Preddefinovaný projekt by tak mal zahŕňať vzdelávacie a sieťovacie aktivity a mal by tiež vytvoriť priestor na uplatnenie získaných zručností v praxi a to cez realizáciu konkrétnych aktivít v komunitách, kde mladí ľudia žijú a pôsobia.

Výzva na realizátora preddefinovaného projektu “Rozvoj a využitie životných zručností mladých ľudí” je otvorená od 6. septembra do 29. novembra 2019 a finančná alokácia na preddefinovaný projekt je 300 000 EUR.

Viac informácií o výzve.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.

Menu