Prijaté Žiadosti o grant v 3.výzve programu

30.apríl 2021
Po polnočnom deadline našej poslednej, 3.výzvy registrujeme dokopy 235 Žiadostí o grant. V nasledujúcich pracovných dňoch bude prebiehať ich administratívna kontrola.
Jednotlivé témy sú na tom takto:
  • T1 – Občianska participácia (základné granty) – 59 žiadostí
  • T2 – Obhajoba verejných záujmov (strategické granty) – 21 žiadostí
  • T3 – Ľudské práva (základné granty) – 27 žiadostí
  • T4 – Zraniteľné skupiny: malé granty – 31 žiadostí a základné granty – 48 žiadostí
  • T5 – Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti (základné granty) – 49 žiadostí
Alokácia na 3.výzvu je 1 873 309 eur.
Všetkým záujemcom o grant držíme palce!
Tím ACF – Slovakia
Menu