Milé a milí,

pozývame na online webinár na tému „Udržateľné financovanie aktivít MVO – Odolnosť MVO v časoch neistoty“, ktorý sa uskutoční 16.06.2022 v čase 16:00 – 18:00, online na tomto odkaze.

Žijeme a  pracujeme v dobe, kedy sa naše základy otriasajú mnohonásobne viac ako kedykoľvek predtým. Nepredvídateľné situácie spojené s pandémiou a konfliktom na Ukrajine sa dotýkajú našich aktivít denne priamo i nepriamo. Mnoho dverí sa pred nami zatvára a otvárajú sa nové nepoznané výzvy. Ako sa prispôsobiť situácii a ustáť tieto výzvy?

Lektori:

 • Juraj Ďurina (Centire s. r. o.)
 • Richard Fekete (Akadémia sociálnej ekonomiky)
 • Magdaléna Falťanová (Slovenská sporiteľna, a.s.)

 Obsah:

 • Dlhodobá stratégia organizácie
 • Odolný finančný plán
 • Manažment rizík – Aké potenciálne riziká v činnosti organizácie predpokladáte a ako ich budete riešiť?
  • Obchodné riziko (napr. konkurencia, reklama, skúsenosti….)
  • Riziko na tovare (napr. nedostupný tovar, nekvalitný tovar…)
  • Riziko finančného hospodárenia alebo nezaplatenia faktúr (načas)
  • Predajné riziká (napr. málo klientov/nízky predaj…)
  • Personálne riziko (napr. fluktuácia klientov, nekompletný tím, absencia zručností a skúseností…)
  • Strata motivácie v ďalšej činnosti

 Na webinár je potrebné sa prihlásiť najneskôr do 10.06.2022 cez registračný formulár.

Odkaz na prihlásenie na webinár Vám bude zaslaný po ukončení registrácie.

Webinár pre Vás pripravili Nadácia Ekopolis v spolupráci s OZ Akadémia Sociálnej Ekonomiky. Webinár je podporený z Nadácie ERSTE a z programu Active Citizens Fund – Slovakia, grantového programu zameraného na posilnenie občianskej spoločnosti, podporu aktívneho občianstva a zlepšenie postavenia zraniteľných skupín na Slovensku.

O LEKTOROCH:

Juraj Ďurina – konzultant pre inovácie a optimalizácie so zameraním na malé a stredné podniky a samosprávy. Začínal ako novinár. Po angažmáne na ministerstve obrany, kde sa zaoberal strategickou komunikáciou a riadením rezortných médií, presedlal do poradenského biznisu. Najskôr na dlhé roky so zameraním na rozvoj organizačnej kultúry, vzdelávanie a rozvoj zamestnancov. V súčasnosti v Centire pracuje na projektoch zefektívňovania organizácií, inovácií produktov a služieb a rozvoja biznis príležitostí.

Richard Fekete – vyštudoval psychológiu na FiF UK so špecializáciou na pracovnú psychológiu a problematiku Corporate Identity. V minulosti pôsobil vo viacerých reklamných a PR agentúrach, venoval sa tiež start-upom a vlastnému podnikaniu v oblasti firemného poradenstva. Dlhodobo sa angažuje v mimovládnom neziskovom sektore v oblasti ľudských práv a ochrany prírody, pôsobil aj ako riaditeľ slovenskej kancelárie Greenpeace. Dnes pracuje v Slovenskej sporiteľni ako špecialista pre neziskový sektor a subjekty sociálnej ekonomiky a zároveň vedie občianske združenie Akadémia sociálnej ekonomiky, ktoré sa venuje vzdelávaniu a podpore sociálnej ekonomiky.

Magdaléna Falťanová – bankárka s dvadsaťročnými skúsenosťami. Počas bankovania s malými a strednými podnikateľmi im pomáhala od financovania prvotných potrieb až po ťažké chvíle reštrukturalizácie ich úverov. Každá individuálna spolupráca s klientom bola pre ňu novou výzvou. Vždy sa snažila skúsenosti zdieľať s klientmi tak, aby to bolo pre prospech oboch strán. Lebo každá banka môže byť úspešná iba vtedy, ak sa darí jej klientom. Zmena je jediná istota, ktorú v živote máme, či v súkromnom alebo podnikateľskom. V každej zmene je príležitosť a je len na každom z nás, ako ju nájdeme a využijeme. Magda vás bude rada sprevádzať pri to vašom hľadaní optimálnych riešení.

 

 

Menu