Podávate Žiadosť o grant? Máte posledné dva týždne!

15. apríl 2021

Milí záujemcovia o grant!

Pred nami sú posledné dva týždne, kedy je možné podať Žiadosť o grant v 3. výzve programu pre aktívnych občanov. Pripomíname, že táto výzva je zároveň poslednou v rámci programu. Využite preto možnosť získať grant v témach zameraných na občiansku spoločnosť a ľudské práva, podporu zraniteľných skupín, obhajobu verejných záujmov, či rozvoj organizácií občianskej spoločnosti. Mimovládne organizácie sa môžu uchádzať o finančné prostriedky na svoje projekty do 29. apríla 2021.

V prípade otázok a nejasností si prezrite podstránku FAQ, kde nájdete množstvo odpovedí. Pre záujemcov je možnosť svoj návrh projektu konzultovať s programovými manažérmi, ktorí za jednotlivé témy zodpovedajú. Konzultácie je potrebné dohodnúť si vopred – kontakty nájdete tu. Programoví manažéri poskytujú konzultácie do štvrtka, 22. apríla.

V poslednej výzve programu rozdelí konzorcium nadácii sumu spolu vyše 1,87 milióna eur v šiestich vyhlásených výzvach. Všetky podstatné informácie pre záujemcov o grant sú zverejnené v sekcii výzvy.

Menu