Naše stopy: Projekt DOM.ov

17.10.2023

Jana Pleuková (Finančná a projektová manažérka)

Ako vnímate realizáciu projektu „Zlepšenie kvality života ohrozených skupín“ s odstupom času?

Po ukončení projektu, ktorý sme v rámci ACF Slovakia realizovali pokračujeme v činnostiach zameraných na posilnenie zraniteľných skupín obyvateľov (prevažne MRK) v procese konzultácií s rozhodovacími orgánmi, pri vyjednávaní v oblasti práva na bývanie a podobne.

Ako sa Váš projekt „Zlepšenie kvality života ohrozených skupín“ vyvinul po skončení podpory z programu ACF – Slovakia?

Našim cieľom je aj naďalej posilňovať klientov a viesť ich k samostatnosti a zodpovednosti za oblasti života týkajúce sa financií, bývania, budovaní susedstva a podobne.

Keďže cieľom našej organizácie je participácia na zmene bývania ľudí žijúcich vo vylúčených komunitách, práca celého tímu nie je zameraná na krátke obdobie, práve naopak.

Aké výsledky ste dosiahli?

Obyvateľov vylúčených komunít učíme, ako narábať s financiami, vedieme ich k pravidelnému sporeniu, sprevádzame ich procesom svojpomocnej výstavby a následne im poskytujeme poradenstvo, pomoc počas obdobia splácania pôžičky určenej na nákup materiálu pre výstavbu domu.

Aj vďaka podpore programu ACF Slovakia sme mali možnosť zabezpečiť financovanie programu svojpomocnej výstavby domov do osobného vlastníctva počas obdobia 12 mesiacov.

Boli ste schopní naplniť ciele, ktoré ste si stanovili?

Projekt sme realizovali v okresoch Rimavská Sobota, Rožňava, Revúca, Poltár. Zistili sme, že očakávania, ktoré sme mali sa nenaplnili do takej miery, ako sme predpokladali. Pri definovaní cieľov sme nepredpokladali, že rozdiely v regiónoch  v problematike vylúčenia rómskych komunít na tak malom území, akým Slovensko je, budú diametrálne odlišné. Vnímanie problematiky bývania Rómov v južných, juhovýchodných oblastiach Slovenska súvisí predovšetkým s faktom, že obyvatelia obcí žijú prevažne na územiach, na ktorých nie je priestorové vylúčenie tak viditeľným problémom. Rómovia žijú prevažne v obydliach, ktoré sú skôr vhodné na rekonštrukciu, ako na výstavbu nového domu. Bývanie v chatrčiach, na nelegálnom pozemku nie je pre regióny južného, juhovýchodného Slovenska až tak príznačné.

 Aké úspechy ste projektom „Zlepšenie kvality života ohrozených skupín“ dosiahli?

Projektom sa dosiahla výstavba niekoľkých domov, napríklad v obci  Bôrka, kde sa do procesu zapojil aj starosta a ochotne pomáhal, či už so stavebným povolením na danom území obce alebo priamo so stavbou domu.

Aký bol prínos Vášho projektu „Zlepšenie kvality života ohrozených skupín“ pre cieľové skupiny a okolie? 

V projekte sme plánovali, že sa do fázy výstavby kvalifikuje približne 10 osôb a začnú si stavať dom. Podarilo sa nám však výstavba 3 domov v Bôrke a 1 domu v Chanave. Jedna klientka, ktorá sa klasifikovala na získanie úveru, získala aj stavebné povolenie a mala tak možnosť začať s výstavbou z programu odstúpila.

Ani tieto skúsenosti nás však neodrádzajú, snažíme sa lokality mapovať a zisťovať potenciál programu svojpomocnej výstavby. Tiež sa zaoberáme otázkou, ako reflektovať na potreby ľudí v regiónoch v problematike bývania.

Aké skúsenosti ste, ako organizácia, získali vďaka realizovanému projektu „Zlepšenie kvality života ohrozených skupín“?

Klienti musia prejsť prípravou, finančným vzdelávaním a fázou sporenia financií, aby sa mohli kvalifikovať k získaniu mikroúveru na bývanie. Následne im bude poskytnutá asistencia pri výstavbe domu a pomoc obciam pri zabezpečovaní potrebnej technickej infraštruktúry k domom. Súčasťou procesu je poskytovanie pracovného poradenstva klientom programu, ktorú bude zabezpečovať partner projektu Agentúra práce BBSK, n.o. Významným spolupracujúcim subjektom je aj banka Slovenská Sporiteľňa, ktorá v rámci sociálneho bankovníctva bude klientom projektu poskytovať úver na stavebný materiál.

Spracovala: Jana Pleuková, info@projektdomov.sk

Menu