Naše stopy: OTVOR DVOR

17.1.2024

Spracoval: Richard Petro 

Ako vnímate realizáciu projektu Regionálne co-workingové centrum občianskej participácie s odstupom času?

S odstupom času sa ukazuje, že náš projekt bol pre naše kultúrne centrum zásadného charakteru. Priestory nášho co-workingu sú využívané na dennej báze a sú plnohodnotnou súčasťou našich aktivít. Nielen samotná rekonštrukcia priestorov, ale i know-how od našich nórskych partnerov v projekte sa ukázali ako prínosné.

Zdroj: KC Kláštor

Ako sa Váš projekt Regionálne co-workingové centrum občianskej participácie vyvinul po skončení podpory z programu ACF – Slovakia? 

 Projekt nášho co-workingového centra sa od svojho vzniku vyvíja svojím vlastným spôsobom a – napriek spoločenským výzvam – napreduje. Slúži čiastočne ako priestor pre co-workerov, ktorí v jeho priestoroch pracujú na svojich projektoch, i ako konferenčné priestory pre usporadúvanie rôznych vzdelávacích či networkingových podujatí. Osobitnú úlohu tieto priestory zohrali od vypuknutia vojny v Ukrajine – na pravidelnej báze sa v týchto priestoroch stretáva miestna ukrajinská komunita. Osobitnou aktivitou, ktorá sa takisto deje v týchto priestoroch na pravidelnej báze, sú stretnutia ľudí z ukrajinskej komunity s psychológmi. Tento projekt teda okrem pôvodne zamýšľanej vzdelávacej a networkingovej funkcie napĺňa aj funkciu komunitnú a kultúrnu.

Zdroj: KC Kláštor

Boli ste schopní naplniť ciele, ktoré ste si stanovili? 

Ciele, ktoré sme si stanovili, sme boli schopní naplniť, a to aj vďaka podpore a know-how zo strany našich nórskych partnerov. Významne do vývoja tohto projektu zasiahli spoločenské výzvy ako covid, či ruská invázia na Ukrajine. Napriek všetkým výzvam sa však tento projekt rozvíja a našiel si svoju náplň i komunitu.

Zdroj: KC Kláštor

Aké úspechy ste projektom Regionálne co-workingové centrum občianskej participácie dosiahli?

Vďaka nášmu co-workingu sa môžu v našich priestoroch stretávať ľudia z neziskových organizácií i široká verejnosť pri rôznych vzdelávacích a kultúrnych podujatiach. Mať takéto priestory k dispozícii v malom okresnom meste je veľkou výhodou pre miestny tretí sektor, aktivistov i freelancerov.

Najväčším úspechom teda je, že tento priestor môžu všetci títo aktéri aktívne využívať pri napĺňaní svojich vízií a projektov.

Aký bol/je prínos Vášho projektu Regionálne co-workingové centrum občianskej participácie pre cieľové skupiny a okolie? 

Naše co-workingové centrum sa vďaka nášmu projektu stalo stabilnou súčasťou verejného priestoru mesta Rožňava. Od začiatku jeho fungovania tieto priestory využili desiatky co-workerov, ktorí tak mali možnosť pracovať na svojich iniciatívach a projektoch v kreatívnom prostredí.

Takisto tieto priestory doteraz využili desiatky organizácií i firiem, ktoré v jeho priestoroch mali možnosť zorganizovať si svoje vzdelávacie či networkingové podujatia.

Zdroj: KC Kláštor

Rovnako pre naše kultúrne centrum, ktorého je tento co-working súčasťou, bol tento priestor veľkým prínosom, keďže sme ho mnohokrát mohli využiť na usporiadanie vlastných kultúrnych a vzdelávacích podujatí. Realizovali sme v týchto priestoroch premietanie dokumentárnych filmov pre verejnosť.

Aké skúsenosti ste získali v rámci programu ACF – Slovakia vy – ako organizácia?

Pri realizácii projektu sme získali množstvo skúseností, z ktorých ťažíme dodnes, pri realizácii ďalších projektov. Spolupráca a komunikácia s predstaviteľmi ACF – Slovakia bola pre nás úprimne veľkou radosťou. Doteraz sme sa nestretli s väčšou ochotou a lepšou spoluprácou pri realizácii väčšieho typu projektu.

Aké konkrétne výhody a príležitosti priamo vám program poskytol? 

Vďaka tomuto programu sme mali možnosť nadviazať spoluprácu s viacerými nórskymi partnermi, z ktorej ťažíme dodnes. S väčšinou nórskych partnerov spolupracujeme a komunikujeme dodnes.

Zdroj: KC Kláštor

Ako hodnotíte spoluprácu s ACF – Slovakia a aký vplyv mal program na Váš profesijný a osobný rast? 

Pre mňa osobne a môj profesionálny rast v našej organizácii mala výrazne pozitívny vplyv spätná väzba od pani Haringovej a tímu ACF – Slovakia týkajúca sa finančného riadenia projektu – vďaka tejto skúsenosti nazerám na realizáciu projektov s oveľa väčším prehľadom a ľahkosťou. Úprimne veľká vďaka za všetky skúsenosti nadobudnuté počas trvania projektu!

Zdroj: KC Kláštor

Menu