Naše stopy: Inklucentrum 

22.8.2023

Na otázky odpovedá:

 

Anežka Palajová (Manažérka a koordinátorka projektov) 

Viktor Križo (riaditeľ Inklucentra, Expert na inkluzívne vzdelávanie)

 

Ako vnímate realizáciu projektu „Na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu“ s odstupom času?

Projekt v ACF bol doslovne štartom našej organizácie. Projekt nás sprevádzal v batoľacom období vzniku. Na  začiatku sme nemali poriadne priestory, zamestnancov, organizačnú štruktúru, systém práce, finančnú udržateľnosť, stratégiu, obsahovú víziu, piliere, lektorov. Takmer nič. Dnes sa nám zdá, akoby vysoká úroveň, na ktorej fungujeme je úplná samozrejme a bola tu od počiatku. Ale všetko toto sa nám podarilo práve vďaka na mieru šitej podpore programu ACF v téme rozvoj organizácie. Naučili sme sa strategicky myslieť, pohybovať sa v projektovom svete, realizovať granty, rozumieť indikátorom, vytvárať kvalitné výstupy.

Ako sa Váš projekt „Na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu“ vyvinul po skončení podpory z programu Active Citizens Fund – Slovakia? 

Už v závere projektu sme boli pomerne funkčnou organizáciou s jasnými cieľmi, piliermi a obsahom. Po skončení projektu sme rozbehli niekoľko ďalších projektov ako je medzinárodná spolupráca v Erazme+, menšie granty, ale aj vlastné vzdelávania, ktorých kvalita dosiahla našu udržateľnosť aj finančne. Granty nie sú iba na prežitie, ale na tvorbu nových vecí. Vieme sa tak sami uživiť a nebyť závislý iba na grantoch.

„Dlhodobé zážitkové vzdelávania sú našou doménou, vzdelávali sme aj počas epidémie“

Aké výsledky ste vďaka projektu „Na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu“ dosiahli? 

Dnes máme stabilný 3 členný tím manažmentu na plný úväzok a hľadáme ďalšieho človeka. Máme funkčnú a aktívnu správnu radu. Každoročne tvoríme nové a nové výstupy, mnoho videí, publikácií a advokačných aktivít. Sme pri tvorbe zákonov, pripomienkovaní, metodickom usmerňovaní systému v téme inkluzívneho vzdelávania. Dokonca neskromne by sme sa mohli nazvať lídrami v téme.

„Keď je potrebné postaviť sa za práva učiteľov a odborných zamestnancov škôl, sme ochotní vyjsť aj do ulíc.“

Boli ste schopní naplniť ciele, ktoré ste si na začiatku realizácie projektu „Na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu“ stanovili? 

Ciele v projekte sme naplno dosiahli, pokračujeme v dobrej praxi ako je tvorba strategických plánov, pravidelné vyhodnocovanie vízii aj za účasti profesionálneho facilitátora z PDCS. Profesionalita v procesoch a krokoch nám ostala ako DNA našej organizácie. Zvyšujeme transparentnosť a všetko sa snažíme mať verejne dostupné o nás, o našich lektoroch, vzdelávaní, evaluácii a advokácii.

Aké úspechy ste vďaka projektu „Na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu“ a podpore Active Citizens Fund – Slovakia dosiahli?

Viaceré úspechy sme popísali vyššie, ale jeden pekný príklad za všetky je aj aktuálne manažovanie podpory UA detí a rodín v školách v Bratislave. V projekte sme najprv boli s Unicefom a hlavným mestom Bratislava. Do projektu sme presadili prítomnosť špičkových analytikov z CVA, aby bola práca čo najprofesionálnejšia postavená na analýze potrieb, dátach a evaluácií. Analytici pripravili kvalitné výstupy a my sme presne podľa ich výstupov pripravili projekt a expresne rýchlo v priebehu mesiaca spustili. Ostali sme v tom ale sami, lebo inštitúcie nevedeli sprocesovať formálne podporu a vďaka našej schopnosti, flexiblite a rýchlosti sme projekt s 15 zamestnancami v 15 školách a rozsiahlou agendou v celej Bratislave dokázali spustiť. Nemali sme zdroje, ale boli sme schopní ich zohnať dodatočne a dnes je to náš najväčší a najúspešnejší projekt, ktorý stojí v podstate iba na našej snahe a úzkej spolupráci s kvalitnými analytikmi. Bez jedného riadneho donora. Nikdy by sme také niečo nedokázala, keby sme nemali kvalitný tím ľudí, silnú sieť spolupráce v regióne a schopnosť fundraisovať. Všetko o projekte máme tu: https://inklucentrum.sk/podpora-ziakov-z-ukrajiny/.

„Aktuálne najviac ambiciózny projekt, v ktorom spájame sily s viacerými organizáciami a podporovateľmi“.

„Aktuálne najviac ambiciózny projekt, v ktorom spájame sily s viacerými organizáciami a podporovateľmi“.

Aký bol prínos Vášho projektu „Na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu“ pre cieľové skupiny a okolie? 

Cieľové skupiny a okolie priamo projekt ACF nevnímali, lebo nebol zameraný tematicky, ale priamo na rozvoj našej organizácie. Ale samozrejme, cieľové skupiny museli zachytiť naše služby a odbornosť.

Aké skúsenosti ste, ako organizácia, získali vďaka realizovanému projektu „Na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu“? 

Naučili sme sa projektovo a strategicky myslieť. Premýšľať o dopade, o indikátoroch, o marketingu. Ale všetko v jemnej rovnováhe, aby sme na prvom mieste zachovali naše hodnoty a vízie – človek v centre pozornosti.

Aké konkrétne výhody a príležitosti vám program Active Citizens Fund – Slovakia poskytol? 

Program nám otvoril cesty k novým grantom a projektom, ktoré by sme bez vybudovanej infraštruktúre neustáli. Naučili sme sa efektívne využívať finančné prostriedky, riadiť personálny manažment, dokumentáciu, účtovníctvo. Dokázali sme robiť výstupy, ktoré majú hlavu a pätu a nie sú iba vata.

„V projekte ACF – Slovakia sme vytvorili naše prvé bulletiny. Dnes, po 3 rokoch od realizácie projektu ich máme na konte 28 vrátane nemeckých a anglických verzii. Online verzie dostupné zdarma“.

Ako hodnotíte spoluprácu v rámci programu Active Citizens Fund – Slovakia?

Asi najväčšou podporou, aby sme boli v projekte úspešní bola viera Ekopolisu a jej pracovníkov v nás samých. Myslím, že všetko organizácie nemali také šťastie na kombináciu konkrétnych projektových ľudí, ktorí nám nerobili iba kontrolórov, ale nám vedeli poradiť, naučiť nás niektoré praktické zručnosti, trpezlivo vysvetľovať a umožniť nám robiť chyby a opravovať ich. Nakoniec sme cítili ľudskosť v komunikácie, ktorá nám dávala aj motiváciu na sebe pracovať, lebo sme vedeli, že niekto na druhej strane sa o naše výstupy zaujíma a sleduje ich. To je veľmi povzbudivé..

Naše kľúčové výstupy, ktoré sa naštartovali v ACF, ale svoje dnešné svetlo uzreli postupne po projekte:

https://inklucentrum.sk/videa/

https://inklucentrum.sk/publikacie/

https://inklucentrum.sk/portal/

https://inklucentrum.sk/projekty/

Ak máte záujem sa viac dozvedieť o organizácii, navštívte web www.inklucentrum.sk

Menu