Naše stopy: Centrum pre filantropiu

14.11.2023

Zuzana Behríková (V Centre pre filantropiu má na starosti darcovský systém DARUJME.sk, je členkou Správnej rady Centra pre filantropiu, ako aj Nadácie Centra pre filantropiu) 

 

Ako vnímate realizáciu projektu „Zlepšenie prístupu k súkromnému financovaniu pre OOS“ s odstupom času?

DARUJME.sk je unikátny darcovský systém na dlhodobú podporu mimovládnych organizácií na Slovensku. Zaregistrované a overené mimovládne organizácie si môžu kedykoľvek vytvoriť darovaciu stránku presne podľa svojich potrieb, zverejniť ju na svojom webe a umožniť svojim podporovateľom a podporovateľkám poslať rýchlo a bezpečne jednorazové alebo pravidelné dary na tému, ktorá je ich srdcu blízka.

Cieľom projektu, podporeného z programu ACF – Slovakia od júna 2019 do decembra 2021,  bolo výrazne technicky upgradovať systém DARUJME.sk tak, aby bol jednoduchší, rýchlejší, dokázal prijímať naraz množstvo darov a bol postavený na najnovších technológiách.

Okrem technického rozmeru obsahoval náš projekt aj aktivity na vzdelávanie zapojených organizácií v oblasti fundraisingu, marketingu a komunikácie ako aj osvetovú kampaň o vtedy novom nástroji darcovské výzvy.

Aké výsledky ste dosiahli? 

DARUJME.sk prevádzkuje Centrum pre filantropiu od roku 2012. O našich výsledkoch najlepšie hovoria čísla o daroch, ktoré používajú slovenské mimovládne organizácie na svoju činnosť: v čase písania žiadosti o grant z programu ACF – Slovakia získali organizácie online dary vo výške 3 milióny Eur, v čase ukončenia projektu to bolo 11 miliónov Eur a v čase písania tohto článku, v auguste 2023, dary prekročili sumu 25,5 milióna Eur. 

Boli ste schopní naplniť ciele, ktoré ste si stanovili? 

Grant z programu ACF – Slovakia nám umožnil posunúť náš darcovský systém výrazne vpred. DARUJME 2.0, ktoré sme od nuly naprogramovali na najnovších technológiách, ustálo nárast darov počas COVIDu, ale hlavne dokázalo prijať bez výpadkov na slovenské neuveriteľné množstvo darov po vypuknutí vojny na Ukrajine. Len za prvé štyri dni od vypuknutia vojny sme prijali vyše 22 tisíc darov vo výške viac ako 1,6 milióna Eur pre organizácie pomáhajúce ľuďom na úteku. Dary prichádzali doslova každú sekundu. Potvrdilo sa, že DARUJME.sk je stabilný nástroj na podporu organizácií a zvládne aj veľkú krízu.

Aké úspechy ste projektom dosiahli? Aký bol prínos Vášho projektu pre cieľové skupiny a okolie? 

DARUJME.sk nie je len technický nástroj. Záleží nám na tom, aby ľudia v organizáciách vedeli, ako komunikovať so svojimi darcami a darkyňami, aby si s nimi budovali dlhodobý vzťah, pretože im spoločne záleží na rovnakej téme. Preto sa venujeme aj vzdelávaniu v oblasti fundraisingu a komunikácie a pomáhame im zlepšovať vzťahy s darcami. Vďaka tomu mnohé organizácie dokázali diverzifikovať portfólio zdrojov na svoju činnosť a individuálne darcovstvo sa stáva ich stabilným zdrojom príjmov.

Vďaka DARUJME.sk má skúsenosť s online darovaním v tejto chvíli už viac ako 270 tisíc ľudí. Prispievame tak ku kultivácii darcovstva na Slovensku.

Aké konkrétne výhody a príležitosti vám program ACF – Slovakia poskytol?

Podpora DARUJME.sk bola pre nás záchranou v pravý čas – dve veľké krízové situácie by sme bez nového systému nezvládli – COVID a vojnu na Ukrajine. Vývoj platformy a zvýšený počet darov nám priniesli nové možnosti.

Ako autorky projektu sme najviac ocenili ústretovosť, rýchlosť a flexibilnosť zástupcov a zástupkýň programu pri komunikácii s nami. Do projektu nám zasiahol COVID, mnohé aktivity sme museli rýchlo upravovať a zo strany ACF – Slovakia sme sa vždy stretli s pochopením. Veľmi nám pomohlo aj to, že projekt nebol administratívne náročný a prebyrokratizovaný, takže sme sa naozaj mohli sústrediť na napĺňanie jeho obsahu.

Ako hodnotíte spoluprácu s ACF – Slovakia a aký vplyv mal program na Váš profesijný a osobný rast? 

Pre mňa osobne bol tento projekt veľkou výzvou – zrealizovať aktivity v dva a pol ročnom projekte, do ktorých nečakane prišiel COVID, bolo pomerne náročné. V projekte som však od začiatku videla veľký zmysel, čo pomáhalo pri jeho napĺňaní.

Spoločne s kolegyňami a externými programátormi sme spravili maximum pre to, aby sme nielen vykonali všetky aktivity, ale hlavne aby naozaj priniesli potrebné zmeny v DARUJME.sk, ktoré následne pomohli mimovládnym organizáciám a darcom.

O tomto projekte sme natočili aj krátke video, ktoré si môžete pozrieť tu:

 

Menu