Vylosovali sme výhercov a výherkyne cien z dotazníka

30.4.2024

V období od októbra 2023 do mája 2024 prebiehala v programe Active Citizens Fund Slovakia (ACF SK) evaluácia tohto programu.

Evaluácia je záverečným hodnotením programu ACF SK a je súčasťou plánu jeho implementácie. 

Jej účelom je preskúmať relevantnosť, efektivitu a udržateľnosť programu, berúc do úvahy celkový cieľ programu, dizajn a časový harmonogram a možnosti aj obmedzenia vyplývajúce z kontextu a z finančného rámca grantov EHP a Nórska. 

Evaluácia zahŕňa projekty podporené v rámci piatich hlavných tém programu (občianska participácia, obhajoba verejných záujmov, ľudské práva, zraniteľné skupiny, rozvoj organizácií občianskej spoločnosti) a iných realizovaných aktivít, a to aj s ohľadom na špecifické potreby krajiny, s cieľom zasiahnuť aj službami nedostatočne pokryté geografické oblasti a cieľové skupiny, ako aj posilniť postavenie a inklúziu menšín vrátane Rómov. Bilaterálny fond a regionálne iniciatívy občianskej spoločnosti nepatria do rozsahu tejto evaluácie.

Súčasťou hodnotenia bol aj dotazník, ktorý vyplňovali grantisti programu ACF SK. Všetci respondenti/respondentky mali na záver možnosť sa zapojiť do losovania o zaujímavé ceny. Celú vzorku tvorí a teda dotazník vyplnilo 124 respondentov/-iek, z ktorých sa do súťaže sa zapojilo 72 ľudí, t.j. 58%. Z týchto zapojených sme vylosovali 9 osôb.

Losovanie prebehlo 18. marca 2024 a zúčastnili sa jej 3 osoby, zástupcovia výskumnej agentúry Krajinka a Nadácie Ekopolis.

 

Medzi losovanými cenami boli:

  • 3x výrobok s praktickým využitím, značka DORKA BAGS
  • 3x elektronická darčeková poukážka v hodnote 20 EUR do Martinusu
  • 3x spiatočný lístok na záverečné podujatie ACF SK,
    ktoré sa bude konať v júni 2024 v Banskej Bystrici

Prvých 6 cien v rámci zlosovania už odišlo výhercom a výherkyniam v rámci súťaže v dotazníku. 3 ceny – lístky na dopravu do Banskej Bystrice na záverečné podujatia budú odovzdané a komunikované v máji.

Výhercov a výherkyne cien uvádzame v tabuľke nižšie:

xixxxr.xrixx@xxkxxxenxxux.sk výrobok s praktickým využitím – tzv. listovka, značka DORKA BAGS
mxrxx.xxmxcxoxx@gmail.com výrobok s praktickým využitím – obal na A4, značka DORKA BAGS
coxpxx@gmail.com výrobok s praktickým využitím – tzv. box, značka DORKA BAGS
xmisxxxxovx@xxvxmxkx.sk darčeková poukážka v hodnote 20 EUR, značka MARTINUS
xxfo@zxnxxxxodx.sk darčeková poukážka v hodnote 20 EUR, značka MARTINUS
axxxxnxa.xejxxxx@gmail.com darčeková poukážka v hodnote 20 EUR, značka MARTINUS
xxman.xstoxxk@gmail.com spiatočný lístok na záverečné podujatie ACF SK, ktoré sa bude konať v júni 2024 v Banskej Bystrici
xxgx.xloxx@xxxk.sk spiatočný lístok na záverečné podujatie ACF SK, ktoré sa bude konať v júni 2024 v Banskej Bystrici
prxxox.xxi@gmail.com spiatočný lístok na záverečné podujatie ACF SK, ktoré sa bude konať v júni 2024 v Banskej Bystrici

Pre zachovanie anonymity výherkýň a výhercov uvádzame ich e-mailové adresy zašifrované.

Výhercom a výherkyniam srdečne gratulujeme k výhre 🙂 

Menu