DATA BASED DISINFO DEFENSE 

23.4.2024

Operátori programu Active Citizens Funds (ACF) Slovenska, Česka a Lotyšska pod vedením slovenskej Nadácie Ekopolis a Nadácie otvorenej spoločnosti zorganizovali v dňoch 17. – 18. apríla 2024 pre operátorov programu ACF dvojdňovú konferenciu na tému „Data Based Disinfo Defense“.

Úvod podujatia a privítanie účastníkov riaditeľom Nadácie Ekopolis, Petrom Medveďom v priestoroch Gerulata Technologies. Foto: Matúš Astrab

Cieľom konferencie bolo preskúmať charakter a rozsah problémov súvisiacich so šírením dezinformácií a hoaxov vo vybraných štátoch, hľadať spoločné riešenie pre existujúce problémy a poukázať na už existujúcu dobrú prax v Česku, na Slovensku a v Lotyšsku. Konferencia bola organizovaná v rámci Fondu pre regionálnu spoluprácu programu Active Citizens Fund, ktorý je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie. ACF na Slovensku spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou.

Dezinformácie a hoaxy spočívajú v ich potenciálnych vážnych dôsledkoch pre spoločnosť: zhoršovanie verejného zdravia, sociálna kohézia, zabránenie informovanému rozhodovaniu.

 

Prezentácia v rámci panelovej diskusie v priestoroch GLOBSECu. Foto: Matúš Astrab

Dezinformácie a hoaxy sa šíria rôznymi kanálmi vrátane sociálnych médií, alternatívnych médií, e-mailov, fór a online diskusných skupín, ako aj tradičných médií. Ľudia často šíria dezinformácie nevedome, pretože dôverujú zdroju alebo sú ovplyvnení vlastnými predsudkami a emóciami. Podľa prieskumov uskutočnených v roku 2023 verilo rôznym hoaxom a dezinformáciám významné percento obyvateľov Slovenska (takmer 50 %). Presné čísla sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej dezinformácie a kontextu. Prieskumy napríklad ukázali aj to, že značné percento ľudí verilo nepravdivým informáciám týkajúcim sa pandémie COVID-19, vakcín alebo politických udalostí.

Význam boja proti dezinformáciám založeného na údajoch spočíva v schopnosti identifikovať, analyzovať a riešiť problémy spojené s dezinformáciami na základe faktov a dôkazov. Patrí sem monitorovanie šírenia dezinformácií, poskytovanie spoľahlivých informácií verejnosti, podpora vzdelávania v oblasti kritického myslenia a digitálnej gramotnosti a podpora transparentnosti a zodpovednosti v médiách a online platformách. Boj proti dezinformáciám založený na údajoch je kľúčovým nástrojom ochrany demokracie, verejného zdravia a spoločenskej stability.

Prezentácia Tomáša Kriššáka v priestoroch Gerulata Technologies. Foto: Matúš Astrab

Na Slovensku máme množstvo odborníkov, ktorí sa tejto téme venujú a neustále zdokonaľujú boj proti dezinformáciám. Existujú organizácie a jednotlivci, ktorí hoaxy a dezinformácie monitorujú, ako aj tí, ktorí ich priamo vyvracajú pomocou faktov.

Medzi úspešné krajiny so silnou pozíciou v boji proti dezinformáciám a hoaxom patria Česká republika a Lotyšsko. Aj preto sme oslovili partnerov, ako sú česká Nadace OSF a Civic Alliance Latvia. Z nášho prieskumu vieme, že v týchto krajinách môžeme nájsť príklady dobrej praxe a užitočné rady a informácie (nielen) pre Slovensko.

Program sa skladal z 3 základných častí:

Návšteva dvoch organizácií, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v boji proti dezinformáciám a hoaxom – Gerulata Technologies a GLOBSEC. V Gerulata Technologies sa predstavil pán Martin Brezina a pán Tomáš Kriššák, ktorí predstavili organizáciu, jej aktivity a príklady dobrej praxe. V GLOBSECu nasledovala panelová diskusia s odborníkom z Česka, pánom Jonášom Syrovátkom a odborníkmi zo Slovenska, pani Katarínou Klingovou a Jozefom Michalom Mintalom.

Prezentácia Martina Brezinu v priestoroch Gerulata Technologies. Foto: Matúš Astrab

Panelová diskusia v priestoroch GLOBSECu. Účastníci diskusie: Katarína Klingová, Jonáš Syropvátka, Jozef Michal Mintal. Foto: Matúš Astrab

Druhý deň podujatia sa niesol v podobe konferencie. Na úvod sa pod vedením nášho kolegu z Inštitúti pre demokraciu, Univerzity Mateja Bela, Róberta Vancela, predstavili rečníci panelovej diskusie – Karin Sedláková, Tomáš Kriššák a Dávid Púchovský. Následne sa účastníci dozvedeli množstvo informácií o miere dôvery v dezinformácie a hoaxy v Lotyšsku, ako aj príklady dobrej praxe boja proti nim počas prednášky pána Martinsa Hirssa.  

Prednáška lotyšského experta na dezinformácie a hoaxy v Pobaltí od roku 2024 po súčasnosť. Foto: Matúš Astrab

Program uzavrela panelová diskusia, kde zdieľali svoje skúsenosti experti zo Slovenska – Victor Breiner, Karin Sedláková, Tomáš Kriššák a Dávid Púchovský.

Panelová diskusia vedená Victorom Breinerom. Diskutujúci: Tomáš Kriššák, Karin Sedláková, Dávid Púchovský. Foto: Matúš Astrab

Účastníci podujatia mali možnosť spoznať aj hlavné mesto Slovenska prostredníctvom komentovanej prehliadky.

Sightseeing tour po Bratislave, ako súčasť programu pre účastníkov podujatia. Foto: Matúš Astrab

 

 

Ako jeden z výstupov, si môžete prečítať brožúru k tejto konferencií, v ktorej sa nachádza aj krátka štúdia na vybranú tému.

Brožúra k poduajtiu Data Based Disinfo Defense Conference. Foto: Matúš Astrab

Ako hlavní organizátori sa veľmi tešíme z účasti donorov, v zastúpení Réky Kenesei. Všetkým účastníkom, rečníkom a našim spoluorganizátorom, Civic Alliance Latvia a Nadace OSF a donorom, ďakujeme.

Záverečná spoločná fotografia spíkrov a účastníkov poduajtia Data Based Disinfo Defense Conference. Foto: Matúš Astrab

Menu