Komunikačné stretnutie v Bruseli

Po prvý krát od pandémie sa v Bruseli stretli prijímatelia, operátori, zástupcovia ambasád i donorov na spoločnom podujatí, ktoré bolo venované komunikácii. V sídle EFTA House sa stretlo viac ako 50 ľudí, ktorí mali možnosť sa počas dvoch dní bližšie spoznať, networkovať a pracovať na spoločnom storytelling workshope. Rovnako mali príležitosť navzájom sa inšpirovať najlepšími príkladmi z prijímateľských krajín.

Big thank you to all participants. We look forward to see you again soon! #EEANorwayGrants

Menu